Despre tulburările lumii de astăzi: Mulţi s-au răcit atât de mult fată de Dumnezeu

0
74

Biserica Ortodoxă ne ajută să ne amintim această înrudire duhovnicească, să o simţim, să ne bucurăm pentru ea şi să dăm mulţumită Domnului pentru aceea că El însuşi ne-a adus chiar de la naşterea noastră în Biserica Sa și în obştea sfinţilor, aşa încât să putem spune celor ce sunt cu noi împreună-mădulare ale Trupului lui Hristos, creştinilor ortodocşi: …nu mai sunteți străini şi locuitori vremelnici, ci împreună-cetăţeni cu sfinţii şi deaproape ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a prorocilor, fiind piatra cea din capul unghiului însuşi Iisus Hristos (Efes. 2,19-20).

Suntem datori să simţim această înrudire duhovnicească mai ales în timpul rugăciunii de acasă sau obşteşti din biserică.

Din nepăsare, neştiinţă sau din felurite alte pricini, între care se numără deşertăciunea, mulţi s-au răcit atât de mult fată de Dumnezeu, fată de credinţă și de Biserica lui Dumnezeu, fată de rugăciune, încât uită cu totul faptul că sunt mădulare ale Bisericii lui Dumnezeu, ale acestei mari și dumnezeieşti și de Dumnezeu întemeiate împărăţii, încât au devenit cu totul străini de ea şi mulţi chiar urăsc Biserica şi o hulesc.

Prin nevăzuta judecată a lui Dumnezeu, ei sunt tăiaţi din Biserică, sunt tăiati ca nişte mădulare moarte. Ce mulţi oameni de acest fel sunt și în vremea noastră!

Iată, tolstoienii, scriitoraşii de gazetă, intelectualitatea în cea mai mare parte, toţi cei atraşi de patima îmbogăţirii sunt morţi cu toţii pentru Dumnezeu.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.