Despre tulburările lumii de astăzi: Nemăsurata precumpănire a credinţei noastre 

0
50

Care credinţă din lume este pătrunsă de atâta adevăr, dreptate, dragoste, înţelepciune, precum credinţa creştinească, ortodoxă, ce propovăduieşte întruparea însuşi Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii care pierea şi întemeierea de către Hristos a obştii celor mântuiţi – a Bisericii, în care sunt date spre mâncare şi băutură credincioşilor Trupul şi Sângele Lui pentru curăţirea, sfinţirea, înnoirea și fericirea omului căzut şi împreunarea făpturii înţelegătoare cu Dumnezeu.

Adăugaţi la acest aşezământ harurile Preoţiei, Botezului, altfel spus renaşterii de la Duhul Sfânt, Mirungerii, Cununiei, Maslului, rânduirea slujbelor de fiecare zi, duminicale, praznicale şi din Marele Post, a posturilor ce dau învăţătură trupului multpăcătos, a rugăciunilor de tot felul obşteşti şi particulare pentru feluritele împrejurări din viaţa cetăţenească şi de familie, săvârşirea nenumăratelor minuni dumnezeieşti prin sfinte moaşte, icoane făcătoare de minuni, arătări ale lui însusi Dumnezeu, ale Maicii lui Dumnezeu și ale sfinţilor în felurite vremuri – şi veţi vedea nemăsurata precumpănire a credinţei noastre asupra tuturor credinţelor din lume şi nu veţi vrea nicicând să părăsiţi credinţa aceasta ori să treceţi la alta, fiindcă numai una este credinţa cea mântuitoare, după cum Dumnezeu este Unul Singur şi adevărul este unul singur.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.