Despre tulburările lumii de astăzi: Pentru fiecare năzuinţă bună a voii mele

0
75

Doamne, nesfârşit, nemăsurat îti sunt dator pentru fiece adiere de văzduh de Tine revărsată pentru suflarea noastră, pentru fiecare înghiţitură de băutură şi pentru fiecare fărâmitură de pâine, pentru fiecare fruct şi pentru toate celelalte nenumărate roade ale pământului, pentru fiecare gând bun, curat, sfânt, care înalţă de pe pământ la cer, pentru fiecare simţământ, pentru fiecare năzuinţă bună a voii mele, pentru fiece faptă bună – şi pentru toate, pentru toate îţi mulţumesc, eu, robul Tău netrebnic!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.