Despre tulburările lumii de astăzi: Pomul se cunoaşte după roade

0
116

Pomul se cunoaşte după roade. Sfânta Biserică, sădită de Domnul Iisus Hristos, a fost cunoscută demult după roadele sale.

Aceste roade ale ci sunt sfinţii apostoli, mucenicii, ierarhii, doctorii fără de arginţi, nebunii pentru Hristos, toţi drepţii, care s-au proslăvit prin toate virtuţile.

Iată roadele Bisericii. Tolstoienii noştri atei nu vor să ştie de aceşti sfinţi ai lui Dumnezeu, care s-au nevoit pe pământ pentru Cer şi au adus lui Dumnezeu roada tuturor virtuţilor.

În Cer se ştie tot ce gândim, simţim, ne închipuim, ne amintim, întreprindem, plănuim, scriem, spunem şi facem.

Acolo sunt ascunse judecăţile privitoare la noi, care se vor descoperi la vremea lor.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.