Despre tulburările lumii de astăzi: Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate

0
65

Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate: toate făpturile înţelegătoare duhovniceşti, care sunt cinurile îngereşti, şi toate făpturile duhovnicesc-simțite și slobode, care sunt neamul omenesc, şi toate făpturile însufleţite şi neînsufleţite, toţi luminătorii cereşti, toate planetele, globul pământesc cu tot ce este pe el şi în el.

Acestea, fiind toate zidite de Cuvântul, sunt ținute întru bună fiinţare tot numai de Cuvântul, supunându-se doar Cuvântului şi Duhului Celui Sfânt.

Fără supunere faţă de Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi viaţă adevărată în făpturile înţelegătoare, ci numai moarte, întuneric, tulburare, haos, răzvrătire, luptă şi nimicire.

Duhurile rele au adus în lumea cea minunată a lui Dumnezeu răzvrătire şi sluţenia morţii.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.