Despre tulburările lumii de astăzi: Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască

0
53
Despre tulburările lumii de astăzi: Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască
Despre tulburările lumii de astăzi: Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască

Despre tulburările lumii de astăzi: Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască

Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască ţi-a fost dată, creştine, cinstea slăvitei lupte pentru dreptatea lui Dumnezeu, pentru credinţă şi pentru cruce, ţi-au fost date ajutorul dumnezeiesc în luptă, slăvită biruinţă şi cununa cea veşnică.

Despre tulburările lumii de astăzi: Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască

Celui ce biruieste, voi da lui să sadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui (Apoc. 3, 21).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.