Despre tulburările lumii de astăzi: Simbolul de credinţă

0
70

Pierzător lucru este a adăuga sau a scoate ceva după bunul plac din esenţa credinţei lui Hristos.

Sfântul apostol şi evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu adaugă la sfârşitul cărţii sale numită „Apocalipsa”: …mărturisesc la tot cel ce aude cuvintele prorociei cărţii acesteia: de va adăuga cineva la acestea, va pune Domnul Dumnezeu peste el toate ranele cele scrise în cartea aceasta; și de va scoate cineva din cuvintele cărţii prorociei acesteia, va scoate Dumnezeu partea lui din cartea vieţii şi din cetatea cea sfântă și din cele scrise în cartea aceasta. Cel ce mărturiseşte acestea zice: aşa, vin curând (22, 18-20)!

Ceea ce a spus apostolul Ioan despre cartea sa poate spune şi Biserica Ortodoxă despre Simbolul său de credinţă, fiindcă și Simbolul de credinţă, ca şi cartea „Apocalipsei”, este rostire a Duhului Celui Sfânt, și orice adaos făcut la Simbolul de credinţă fără vreo trebuinţă și împotriva învăţăturii cuprinse în el atrage după sine despărţirea de Dumnezeu și de viata veşnică. Apostolul Pavel spune: …măcar şi noi, sau înger din cer, de vă va binevesti vouă afară de ceea ce am binevestit vouă, să fie anatema (Gal. 1,8).

Iată cu câtă tărie trebuie să ne ţinem de adevărul lui Dumnezeu, cel predanisit nouă de însuşi Domnul Iisus Hristos, de Apostoli şi de Sfinţii Părinţi purtători de Dumnezeu ai Sinoadelor Ecumenice și Locale!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.