Despre tulburările lumii de astăzi: Toate cele ce se văd sunt trecătoare

0
97

Despre tulburările lumii de astăzi: Toate cele ce se văd sunt trecătoare. Cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Mele nu vor trece (Mt. 24, 35).

Minunată prefacere va fi cu cerul şi cu pământul: se vor face un cer nou şi un pământ nou, nestricăcioase, duhovniceşti, precum şi trupurile oamenilor, care vor învia și se vor schimba la față, vor fi duhovniceşti şi nestricăcioase. Este trup sufletesc, este şi trup duhovnicesc (I Cor. 15, 44).

Toate cele ce se văd sunt trecătoare

Slavă bunătăţii, înţelepciunii şi atotputerniciei Făcătorului! Deci, vă gândiţi, creştinilor, cum suntem datori să fim noi, cei cărora Dumnezeu le-a făgăduit că îi va face privitori şi moştenitori ai acestui cer şi ai acestui pământ nou?

Vă gândiţi cât de datori suntem să dispreţuim cele stricăcioase și să ne înălţăm la cele nestricăcioase și cereşti?

Întreaga omenire, căzută

Căci toate cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice (II Cor. 4, 18).

Între timp, inimile noastre bolesc de stricăciune, de împătimire faţă de lucrurile stricăcioase şi de nepăsare faţă de cele nestricăcioase.

Întreaga omenire, căzută şi supusă stricăciunii, boleşte de stricăciunea pământească, de împătimirea faţă de frumuseţea cea trupească, de aur şi argint, de feluritele lucruri preţioase, iar de podoaba sufletului nemuritor, de virtute cât de puţin se îngrijesc creştinii, ce sunt chemaţi la împărăţia nestricăcioasă, veşnică!

Despre tulburările lumii de astăzi“, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.