Despre tulburările lumii de astăzi: Toţi creştinii ortodocşi alcătuim un singur trup duhovnicesc

0
64

Nu trebuie uitat nicicând că noi toți, toţi creştinii ortodocşi de pe tot pământul, alcătuim un singur trup duhovnicesc, al cărui Cap este Iisus Hristos și al cărui suflet este Duhul Sfânt, de viaţă Făcătorul, Care sfinţeşte, întăreşte şi uneşte pe toţi într-un singur trup prin credinţă şi dragoste.

Drept aceea, suntem datori să ne simţim şi să ne conştientizăm ca pe un singur Trup, şi în bucurie, şi în amărăciune, şi în necaz, şi în suferinţă să avem împreună-simţire unii faţă de alţii, şi să ne ajutăm, şi să ne rugăm unii pentru alţii.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.