Dezlegări de posturi pentru bolnavi şi suferinzi

0
197
dezlegare de la postBolnavii şi suferinzii, pentru a via lui Dumnezeu, după cuvântul Dumnezeieştii Scripturi, dobândesc dezlegare de la cei în drept. Aceasta dezlegare se dă însa cu multă atenţie, spre a folosi, iar nu spre a păgubi.

Astfel, bolnavii şi suferinzii, numai după consultarea unui medic iscusit, drept credincios creştin, temător de Dumnezeu, care este lămurit că pacientul său are trebuinţă de supraalimentaţie pentru reînsănătoşire şi întărire, pot căpăta dezlegare în posturi de la Arhiereul ori Duhovnicul lor, spre a mânca anumite feluri de bucate de dulce (frupt), care sunt oprite cu desăvârşire a se mânca de cei sănătoşi, în posturile anului (Can. 69 Apost.). Aceasta se recomanda atât bolnavilor care sunt internaţi în spitale, cât şi celor ce sunt acasă.

Sf. Apostol Pavel zice: “Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, fiindcă Domnul l-a primit…

Cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă, căci mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă şi mulţumeşte lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi (drept-credincioşii, temătorii şi iubitorii de Dumnezeu creştini) nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim şi dacă murim, ai Domnului suntem…” (Rom. 14, 3, 6-8; Mt. 15, 11; Mc. 7, 15; F. Ap. 10, 15; Rom. 14, 20; I Tim. 4, 4; Ţiţ. 1, 15)

Postul este o potrivire a vieţii omului, ca apa din oala pe care o pui la foc.

Dacă oala pusă la foc este goală, mai pui apă în ea, ca să nu se spargă de tăria focului; iar dacă e plină ochi, mai deşerţi din ea, că nu cumva fierbând, să curgă în foc şi să-l stingă.
La întreţinerea vieţii omeneşti trebuie alimentaţie cu chibzuiala, sănătoasă şi înţeleaptă. Ce e prea mult vătăma şi ce e prea puţin păgubeşte. Sf. Vasile cel Mare zice aşa: “Înfrânarea (de bucate) se măsoară fiecăruia după puterea să trupească”.

Sursa: Mănăstirea Prislop

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here