Dialoguri la Athos – Care sunt însuşirile omului înţelept (priceput)?

0
94

philosopher-in-meditation-1632

Proprie omului înţelept (priceput) îi este slobo­zenia faţă de orice simţire iraţională şi de orice dis­poziţie şi mişcare pătimaşă. Din acestea se iveşte con­trolul şi stăpânirea asupra înţelesurilor şi apoi urmează folosirea dreaptă şi fără de greşeală a lucrurilor.

De asemenea, purtarea blândă şi delicată faţă de apropiaţii săi, cugetul smerit, compătimirea, milos­tivirea, facerea de bine faţă de toţi, statornicia vo­inţei în hotărârile pe care le ia, în opoziţie cu nesta­tornicia de dinainte, sunt însuşirile omului înţelept.

Cea mai exactă descriere a caracterului omenesc desăvârşit, sau mai curând a personalităţii, este imi­tarea întocmai a modelului – a Domnului nostru – deoarece numai El a readus integritatea firii noastre. Aceasta au dovedit în chip netăgăduit tot cei ce sunt „ai lui Hristos”, care au „purtat” cu ajutorul harului chipul Celui „ceresc” şi, potrivit Apostolului Pavel, în aceştia, „ceea ce este muritor a fost înghiţit de viaţă” (2 Corinteni 5,4).

Trebuie ştiut însă, că fără ajutorul harului dum­nezeiesc este cu neputinţă ca omul, „căzut” şi „zdro­bit”, să regăsească ceea ce a pierdut.

Gheronda Iosif Vatopedinul – Dialoguri la Athos, Editura Doxologia, 2012

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here