Dialoguri la Athos – Ce este calomnia (clevetirea) şi de ce trebuie să o suportăm?

0
156

10721

Calomnia este cel mai groaznic spectru al urii şi răutăţii, cea mai dureroasă traumă pentru cel ce o suportă. Calomnia este arma defensivă a inferiori­tăţii. Pentru că nu poate să-şi acopere propria goliciune şi meschinărie, omul încearcă să-i întunece pe cei ce se află mai sus, crezând că astfel se va îndreptăţi.

Întrucât este o uneltire mincinoasă şi vicleană, constituie cea mai grea traumă pentru acela care o pătimeşte. Cu dreptate proorocul David, adresându-se lui Dumnezeu, spune: „Izbăveşte-mă de clevetirea oa­menilor, şi voi păzi poruncile Tale” (Psalmi 118,134).

Vrăjmaşul diavol cunoaşte chinul şi durerea, pe care le provoacă această răutate şi o foloseşte împotriva celor ce se luptă împotriva lui cu putere. Scopul său este acela de a face să cedeze răbdarea acestora. A folosit-o chiar şi împotriva Domnului nostru, prin mijlocirea fariseilor.

Cât priveşte răutatea şi viclenia, calomnia (cle­vetirea) deţine primul loc în catalogul răutăţii. Deţine însă primul loc şi în catalogul demnităţii şi al vieţii îmbunătăţite. Căci folosul pe care îl pricinuieşte întrece răsplata pentru atotcuprinzătoare iubire de osteneală.

Doar harul şi acoperământul iubirii dumnezeieşti pot să ducă această povară a nedreptei calomnii. Cre­dinciosul să-L aibă ca pildă pe Domnul nostru, care i-a iertat pe calomniatorii cei îndrăciţi. „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23,34).

Toţi cei care au ridicat această cruce foarte grea au câştigat şi „fericirea” pe măsură: „Fericiţi veţi fi voi când va vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea” (Matei 5,11).

În calitate de purtători şi următori ai iubirii, pri­mim şi îndurăm această plagă diavolească, avându-L pe Domnul drept pildă şi învăţănd că „plata noastră multă este în ceruri” (Matei 5,12).

Gheronda Iosif Vatopedinul – Dialoguri la Athos, Editura Doxologia, 2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here