Dialoguri la Athos – De ce uneori harul lui Dumnezeu bate la uşa unor oameni nepăsători şi indiferenţi?

0
121

floare

Iconomia cea iubitoare de oameni a lui Dumne­zeu, Care „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei 2,4), dă pricini de trezire, ba chiar păzeşte de primejdia care vine din neatenţia şi din purtarea cea rea a omu­lui.

Din păcate însă, mulţi nu se înţelepţesc, iar pentru aceştia pedeapsa rămâne neschimbată. Cei mai mulţi însă se folosesc din aceasta şi devin mis­ionari creştini ai iubirii de oameni a lui Dumnezeu și o propovăduiesc şi altora, care nu o cunosc.

De multe ori unii făcători de rele au încercat să săvârşească fărădelegi şi în locurile afierosite lui Dumnezeu. Însă au fost împiedicaţi de o minune şi, în loc să săvârşească fărădelegea, au fost atraşi spre credinţă. Şi-au schimbat felul de a vieţui, şi ceea ce nu a făcut dreapta judecată şi omenia a reuşit să facă iconomia cea iubitoare de oameni a lui Dumnezeu prin dragoste, în loc de ameninţare.

Aceasta se întâmplă uneori şi de la rugăciunile oamenilor îmbunătăţiţi, care se roagă să-i lumineze Dumnezeu pe aceşti făcători de rele, aşa încât să cunoască adevărul; deoarece se află de bunăvoie în înşelare. Alteori se întâmplă aceasta dacă au în cer o rudenie îmbunătăţită, care îl roagă pe Dumnezeu pentru ei, potrivit cuvântului Scripturii: „Fericit cel ce are sămânţa în Sion şi casnici în Ierusalim” (Isaia 31,9). Totuşi, aceasta este lucrarea nemărginitei iu­biri de oameni a lui Dumnezeu, care în chip stăruitor provoacă nesimţirea omenească spre trezire şi în­dreptare. Este mai bine însă ca omul să se îngri­jească el însuşi de îndreptarea sa, decât să aştepte binefaceri nesigure.

Gheronda Iosif Vatopedinul – Dialoguri la Athos, Editura Doxologia, 2012