Din meditațiile lui Tolstoi: Faptele din credinţă întăresc credinţa. Credinţa produce fapte

0
121

constinta
1907

Trei ipoteze: 1) duh = conştiinţă = raţiune sunt produse de materie şi dependente de aceasta.

2) Materia este pro­dusă de conştiinţă şi e dependentă de ea.

3) Duhul şi mate­ria sunt unite inseparabil şi niciuna din ele n-o influenţează pe cealaltă.

În primul caz, la întrebarea de unde a apărut materia care alcătuieşte corpul meu trebuie să răspund: din materia care exista înainte. Iar ea? Din cea precedentă. Iar ea? Tre­buie să accept că materia asta care apare singură e de ne­înţeles pentru mine.

În al doilea caz, la întrebarea de unde a apărut sufletul răspund că nu accept întrebarea. Sufletul, conştiinţa, raţiu­nea n-au apărut de nicăieri, ele sunt, sunt singurul lucru care există, şi sunt astfel încât în absenţa lor nimic nu exis­tă. Şi de aceea, în primul caz sursa se află în afara mea în nemărginire şi e absolut de neînţeles, iar în al doilea se află în mine şi e absolut limpede.

A treia ipoteză cade de la sine, fiindcă două principii ale vieţii — unul absolut de neînţeles, celălalt absolut limpe­de — nu pot fi egale. (28 mai)

Somnul seamănă perfect cu moartea pentru că se între­rupe conştiinţa, dar nu se întrerupe viaţa. Asemănarea con­stă poate şi în faptul că în somn începe o nouă conştiinţă, bazată încă pe cea dinainte (trează), dar nelegată de ea. Poate că asemănarea mai constă şi în faptul că întreaga noastră viaţă se raportează la viaţa adevărată precum vi­sele la viaţa de acum. Aşa cum în viaţa asta, după fiecare adormire şi trezire, viaţa se dezvăluie mai mult, tot astfel adevărata viaţa se dezvăluie din ce în ce mai mult cu fie­care naştere după moarte. (28 mai)

Faptele din credinţă întăresc credinţa. Credinţa produce fapte. Circulus vitiosus. (28 mai)

Din Lev Tolstoi, „despre Dumnezeu şi om” din jurnalul ultimilor ani, Editura Humanitas

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here