Din sfaturile Părintelui Sofronie: A face ascultare înseamnă a-ți tăia voia individuală

0
150

photo-1474821792123-fa67193d18a5
Hristos a zis: «Cel ce nu îşi urăşte tatăl, mama, fraţii, fiii, şi însuşi sufletul său, nu poate urma Mie». Cuvântul Domnului este foarte serios. Nu este vorba de carieră şi de cele mărunte ale acestei vieţi, ci de a ajunge să depăşim patimile şi păcatele acestei lumi, pentru a vieţui vecinie cu Tatăl. După cădere firea omenească, în toate manifestările sale, este potrivnică faţă de ceea ce aşteaptă Tatăl Ceresc din partea noastră. Iată de ce trebuie să ne urâm pe noi înşine în starea în care suntem în lumea de după cădere.

Prin ascultare duhul nostru se poate afla curat înaintea lui Dumnezeu.

«De va iubi cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe fiii săi mai mult decât pe Mine, nu va putea urma Mie». Pentru oamenii lumeşti nu este nimic mai cumplit decât aceste cuvinte. Cu toate acestea trebuie să ajungem a depăşi tot ce ne leagă de făpturile cele mai apropiate. Altminteri nu vom ajunge niciodată la dragostea universală şi absolută a lui Dumnezeu.

Ascultarea este o desăvârşită lepădare a propriei voi. Este calea ce trebuie să o urmăm spre a ne face slobozi, spre a auzi glasul Sfântului Duh în inima noastră. Câtă vreme va rămâne în noi o patimă, viaţa noastră va fi tragică, fară ieşire. Nu putem afla pacea decât părăsind deplin propria voie.

Numai când ne vom slobozi de propriile gânduri şi idei, de propria voie, vom putea vieţui, întru toată curăţia, în «atmosfera» lui Dumnezeu.

A face ascultare înseamnă a-ți tăia voia individuală. În viaţa zilnică înseamnă a înclina spre lepădarea propriilor idei, pentru a ne slobozi de lupta dureroasă şi jalnică pe care o ducem împotriva patimilor. Odată încheiat acest război, suntem de-acum înaintea porţilor veciniciei.

De veţi părăsi propria voie, căutând voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu voi. De veţi voi a urma propriei voastre gândiri, Dumnezeu vă va părăsi.

“Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia: Reîntregirea, 2014