Din sfaturile Părintelui Sofronie: Când vă rugaţi, rugaţi-vă pentru toţi şi pentru fiecare

0
135

roua

Când vă rugaţi, rugaţi-vă pentru toţi şi pentru fiecare. Şi adăugaţi: «Pentru rugăciunile lor, pentru rugăciunile lui, miluieşte şi pre mine». Astfel, puţin câte puţin conştiinţa voastră se va lărgi.

«Iubiţi pre vrăjmaşii voştri». Da, este greu. Da, este dureros. Însă frumuseţea morală a lui Hristos atâta ne atrage încât suntem gata a răbda toate încercările, numai ca să ne înălţăm în Duhul Lui. Nu avem de ales.

Hristos a dat viaţa Sa dumnezeiască celor zidiţi după chipul Său, însă drept răspuns nu a primit decât ura. Astăzi, după două milenii de creştinism, ce vedem? Lumea contemporană se îndepărtează din ce în ce mai mult de la Hristos, de la viaţa vecinică. Adâncul întunerec al patimilor păcătoase, ura, stăpânirea, războaiele de tot felul alcătuiesc existenţa noastră pământească. În astfel de împrejurări Hristos dă poruncă celor ce se hotărăsc a-L urma: «Iubiţi pre vrăjmaşii voştri». De ce lumii îi este frică de un astfel de Dumnezeu?

Putem oare afla un principiu mai bun decât acesta: Binecuvântaţi pre cei ce vă blestemă, iubiţi pre vrăjmaşii voştri?

Nu poţi iubi fără a suferi. Cea mai mare durere este a iubi până în sfârşit. Hristos atâta a iubit, încât s-a dat unei morţi cumplite. Tot astfel şi sfinţii. Raiul şi iadul cer întotdeauna acest preţ. Rugăciunea pentru lume este rodul unei suferinţe cât se poate de adânci şi de vii.

A urma lui Hristos urcând pe Golgotha. Acest urcuş nu este altceva decât lupta ce a dus-o Hristos în dragostea Sa pentru lumea întreagă. Când lupta se desfăşoară doar în planul lumii şi al patimilor, oamenii se istovesc şi îmbătrânesc foarte repede. În schimb, atunci când suferinţele vin de la lupta împotriva patimilor în Duhul lui Hristos, oamenii renasc.

Nu este nimic mai dureros decât a avea dragostea lui Hristos în această lume. Este o luptă de dimensiuni cosmice.

“Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia: Reîntregirea, 2014