Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ce este îndumnezeirea omului?

0
234

deus-3454_nTrebuie să căutăm către Dumnezeu însuşi, către Persoana Sa, către lucrul cel mai înalt, pentru a da trupului nostru, care înclină către delăsare, un avânt vecinic.

Cum să ne lucrăm mântuirea? Cum să facem ca trupul nostru să devină nestricăcios, să ne izbăvim de sub stăpânirea păcatului şi din puterea morţii. Iată ce trebuie a fi grija noastră de fiecare clipă, tot mai puternică, tot mai vie. Viaţa este atât de scurtă, iar ţelul atât de înalt, dar atât de îndepărtat.

Pentru Biserica Dreptslăvitoare mântuirea omului înseamnă îndumnezeirea lui.

Datori suntem să învăţăm a trăi viața vecinică a lui Dumnezeu însuşi. Ce este îndumnezeirea omului? Este a trăi aşa cum a trăit Domnul, a ne însuşi gândurile şi simţămintele  lui Hristos, mai cu seamă cele din ultimele clipe ale vieţii Sale pământeşti.

După cădere, omul s-a făcut un câmp de luptă între Dumnezeu şi vrăjmaşul.

Sămânţa pe care Satana a aruncat-o în inima şi mintea lui Adam – gândul de a deveni dumnezeu fără Dumnezeu – a pătruns atât de adânc în fiinţa noastră, încât ne aflăm necontenit sub stăpânirea păcatului.

“Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia : Reîntregirea, 2014