Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inimă

0
175

pacea

Fiţi cu multă luare-aminte! Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inima voastră.

Nu nesocotiţi gândurile negative pe care, în însingurarea voastră, le puteţi avea faţă de celălalt. Păziţi-vă de tot cuvântul care răneşte. Aceasta are o foarte mare însemnătate. Aduceţi-va aminte şi de aceste cuvinte ale lui Hristos: «Nu faceţi altora ceea ce nu doriţi a se face vouă».

Urmaţi atitudinii acelui bărbat pe care Dumnezeu atâta îl iubea, Părintele Misail, igumenul Mănăstirii Sfântului Panteleimon în vremea când eram acolo: «Dacă cineva se împotriveşte, eu mă dau la o parte».

Înaintea celor ce vă primesc, aleşii lui Dumnezeu care vă întâmpină şi care se învoiesc să le slujiţi, socotiţi-vă a fi nevrednici şi cinstiţi mai presus de orice măsură. Atunci viaţa voastră se va schimba. În schimb, de veţi judeca pe ceilalţi pentru lucruri neînsemnate şi exterioare, veţi pierde totul.

Tot ceea ce dobândiţi în războaiele voastre lăuntrice se răsfrânge în viaţa voastră în Dumnezeu. Luptaţi împotriva a toată patima ce naşte în voi gânduri de judecată faţă de altcineva. Nu primiţi ceea ce vrăjmaşul vă insuflă împotriva celui ce se poartă nedrept cu voi. Fie că sunteţi singuri în chilia voastră, sau în obşte, tot gândul de judecată, toată mişcarea lăuntrică negativă pricinuieşte o crăpătură în fortăreaţa voastră duhovnicească şi în cea a obştii. Nu este gând să se nască şi să nu aibă urmare. Având gânduri bune, veţi putea vedea în tot omul pe care-l veţi întâlni o făptură preţioasă. În schimb, cu gânduri negative, faţa voastră, energiile voastre sufleteşti vă vor strica legăturile şi vor schimba mediul ce vă înconjoară. Când harul este cu tine nu vezi neajunsurile celorlalţi; nu vezi decât suferinţele şi dragostea fraţilor tăi.

“Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia: Reîntregirea, 2014