Doamne, ajută-mă să fiu dar frumos şi binecuvântat!

0
305

Aş vrea să fiu un dar frumos ce aduce bucurie sfântă.
Aş vrea să fiu un dar binecuvântat ce înveşmântă
Inimile semenilor, în lină lumină şi în pură fericire.
Aş vrea să fiu un izvor nesecat de autentică iubire.

Aş vrea să fiu zâmbet ce înfloreşte gingaş pe orice obraz.
Aş vrea să fiu îmbrăţişare fierbinte ce topeşte orice necaz.
Aş vrea să fiu lacrimă de pocăinţă, curăţitoare, eliberatoare.
Aş vrea să fiu pentru aproapele – ,,targă’’ de rugăciune mijlocitoare.

Aş vrea să fiu umăr tare, pe care să-şi plece capul, semenul îndurerat.
Aş vrea să fiu cuvânt cald, blând, încurajator, ce alină sufletul întristat.
Aş vrea să am inima ocean infinit de iubire necondiţionată,
Dar uneori am sufletul insensibil şi inima împietrită, îngheţată.

Poruncile iubirii nu le împlinesc în orice clipă din viaţa mea,
Uneori sunt repetentă la examenul compasiunii, uneori sunt rea.
Şi atunci strig la Doamne: Doamne, să fiu mereu bună, aş vrea!
Nu mă lasa să slujesc celui rău, nu mă lăsa să joc după a lui cântare!
Ajută-mă, Te rog să fiu a Ta slujitoare, a Ta următoare iubitoare!

Ajută-mă, Te rog să am inima caldă ca o pâine scoasă din cuptor!
Ajută-mă, Te rog să alung de pe cerul sufletului meu, orice nor
De: ură, răutate, judecată, invidie, egoism, individualism, făţărnicie,
Ţinere minte a răului, mânie, răzbunare, insensibilitate şi mândrie!

Ajută-mă, Doamne, să am inima înveşmântată în milostivire şi iubire!
Ajută-mă, Te rog să fiu mereu dar binecuvântat, aducător de fericire!
Ajută-mă, Te rog să am inima o floare cu parfum de sfântă bucurie!
Ajută-mă, Te rog să mă dăruiesc necondiţionat, aproapelui şi Ţie!

Doamne, ajută-mă să fiu precum un înger cu aripi de iubire şi lumină!
Doamne, ajută-mă să fiu izvor de armonie, ca un cântec de iubire divină!
Doamne, ajută-mă să semăn în ogorul Tău seminţe de iubire şi recunoştinţă!
Doamne, ajută-mă să fiu candelă ce arde necontenit, cu flacără de credinţă!

Doamne, ajută-mă, Te rog să fiu bună, nu mă lăsa să fiu împietrită şi rea!
Doamne, ajută-mă să învăţ lecţiile iubirii! Împlineşte, Te rog, dorinţa mea!

Cristina Toma