Doamne, ajută-mă să fiu far în bezna aproapelui meu!

0
296

Dacă necondiţionat aprinzi un felinar pentru cineva,
Acesta, cu siguranţă, va lumina puternic şi viaţa ta.
Dacă deschizi fereastra sufletului să dăruieşti lumină,
În casa sufletului tău va intra şi mai multă lumină lină.

Dacă dăruieşti căldură sufletească, e cald şi în sufletul tău.
Bucuria dăruirii încălzeşte şi luminează sufleteşte, mereu.
Dacă dăruieşti o luminiţă de sperantă unui suflet deznădăjduit,
Şi tu, duhovniceşte te-ai întărit şi în nădejde te-ai îmbogăţit.

Dacă te rogi adânc şi fierbinte pentru aproapele încercat,
Şi Doamne, rugile tale de cerere, mai repede ţi le-a ascultat.
Dacă te rogi pentru semenul tău, aşa cum te rogi pentru tine,
Şi tu vei fi purtat de semeni pe aripi sau ,,targă’’ de rugăciune.

Dacă vei fi un prieten adevărat, ce se dăruieşte necondiţionat
Pe altarul prieteniei, şi tu cu prieteni sinceri vei fi binecuvântat.
Dacă vei ajuta pe cineva să îşi împlinească un vis frumos şi de folos,
Şi la împlinirea visurilor tale, vor ajuta semeni cu suflet bun şi frumos,
Care nu au gustat niciodată din paharul egoismului şi invidiei,
Care au sufletul înveşmântat în haina mărinimiei şi omeniei.

Dacă vei dărui poame din copacul cunoaşterii tale, fără de zgârcenie,
Doamne – Doamne îţi va dărui cu generozitate mai multă înţelepciune.
Dacă vei fi un sol al păcii şi al liniştii în jurul tău şi în întreaga lume,
Şi sufletul tău va fi mare liniştită sau cer senin fără de nori de ploaie.

Dacă vei fi un magic curcubeu, în furtunile vieţii celor din preajma ta,
Şi după furtunile vieţii tale, de pe cerul sufletului îţi va zâmbi speranţa,
Ce va lua forma unui curcubeu magnific – îmbrăţişarea lui Dumnezeu –
Ce te va cuprinde cu iubire în braţele Sale, unde vei uita de orice greu.

Dacă doreşti să te întâlneşti cu Hristos şi simţi mereu un dor de Acesta,
El va veni cu bucurie la întâlnirea cu tine şi va sălăşlui pe tronul din inima Ta.
Dacă vei mărturisi cu curaj şi credinţă pe Hristos – Izvorul Adevărului şi Vieţii –
Şi El va mijloci pentru tine, la Dumnezeu Tatăl şi îţi va deschide uşa mântuirii.

Dacă vei fi mereu blând şi bun, blândeţea şi bunătatea ta vor creşte ca un aluat.
Fiind pâine caldă, ce foamea altora o ostoieşti, nicicând nu te vei simţi înfometat,
Căci omul nu numai cu pâine se hrăneşte, ci şi cu iubire ce alină orice foame,
Cu iubire – roadă a Sfântului Duh, cu iubire ce izvorăşte dintr-o altă lume,
Din lumea lui Doamne, din lumea Rai, din lumea în care veşnic ai vrea să stai,
Din lumea îngerilor, din lumea în care infinite felinare ard cu flacăra iubirii
Şi luminează calea celor ce nu mai doresc să trăiască în întunericul necredinţei,
În întunericul singurătăţii, al înstrăinării, al deznădejdii, în întunericul tristeţii.

Doamne, ajută-mă să fiu far în bezna aproapelui meu, să fiu candelă de lumină,
Ce arde cu flacăra iubirii şi prieteniei, Doamne, ajută-mă să fiu o bună creştină!
Doamne, nu mă lăsa să-mi ţin sufletul în întunericul egoismului şi indiferenţei!
Doamne, aprinde-mi candela sufletului, ajută-mă să luminez calea semenilor mei!

Ajută-mă să fiu o stea luminoasă pe Cerul Tău, ajută-mă să fiu izvor de lumină,
Doamne, nu mă lăsa, ajută-mă să fiu far, ce iradiază lumină lină, lumină divină!
Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată veridicitatea proverbelor înţelepte din popor:
Dar din dar se face Rai şi Dăruind dobândeşti. Doamne, ajută-mă să Te caut cu dor!

Cristina Toma