Doamne, Te rog, ajută-mă să mă învrednicesc de răbdarea lui Iov!

0
293

Fericiți cei ce cred cu tărie în răsplata lui Hristos și bucuroși rabdă orice ocară și orice nedreptate.
Fericiți cei ce conștientizează că răbdarea tuturor necazurilor e semnul cunoștintei adevărate.
Fericiți sunt cei care se înarmează cu arma rugăciunii și pocăinței, în ale vieții încercari neașteptate
Și au învățat că, dacă vor stărui cu răbdare în cele neplăcute, nu vor fi lipsiți nici de cele binecuvântate.

Fericiți cei care au învățat că suferința și desăvârșita răbdare îi așează de-a dreapta Mântuitorului.
Fericit e cel care nu se revoltă, nu deznădăjduiește şi nu blestemă în furtunile învolburate ale vieții lui,
Ci își înalță cu răbdare Crucea, pe umerii credinței nestrămutate, pe umerii bărbăției și curajului.
Fericiți cei ce nu fug de răbdare, ca niște lași în necaz, ajungând la deplina înțelegere a Adevărului
Îl rog pe Doamne și eu, cârtitoarea cea lipsită de răbdare, să mă învrednicească de răbdarea Raiului,
Ca să pot răbda cu recunoștință orice necaz îngăduit asupra mea de Voia și Pronia Domnului.

Doamne, Te rog, ajută-mă să mă învrednicesc de răbdarea lui Iov – munte de răbdare.
Ajută-mă să mă împrietenesc cu răbdarea şi să merg de mână cu ea, pe-a vieţii cărare.
Ajută-mă să nu cârtesc în necazuri, ispite şi nevoi, oricât aş fi de doborâtă de acestea.
Ajută-mă să mă înveşmânt în credinţă tare, linişte şi pace, ajută-mă să agonisesc răbdarea.

Doamne, ajută-mă să am răbdare cu oamenii ce-mi provoacă întristare şi tulburare inimii.
Doamne, ajută-mă să le aplic acestora, pe rana urii şi răutăţii lor, plasturele iubirii şi iertării.
Doamne, ajută-mă să nu le răsplătesc răul cu rău şi cu răbdare să-nvăţăm lecţia frăţiei,
A frăţiei curate întru Hristos Domnul – Izvorul comuniunii autentice, unităţii şi prieteniei.

Doamne, Te rog, ajută-mă să-mi cultiv în ogorul sufletului și inimii, nădejdea mântuirii.
Te rog, ajută-mă să mă înarmez cu iubire jertfelnică și răbdare tare, pe calea grea a Crucii,
Așa cum s-au înarmat: Mântuitorul Hristos, apostolii, proorocii, drepții, sfinții și mucenicii
Care au băut din paharul prigoanelor, din paharul batjocurilor, din paharul nevoințelor,
Care au băut din paharul supărărilor, din paharul suferințelor, din paharul neputințelor,
Care au băut din paharul trădărilor, din paharul disprețului și răutăților, din paharul chinurilor.
Să nu uităm că aceștia nu au avut o viață liniștită și fericită, plină de slavă și cinste omenească,
Să nu uităm că aceștia nu au avut o viață plină de desfătări, ci o viață plină de lipsuri și nevoință
Și că răbdarea lor – licoare amară ca pelinul – s-a transformat în licoare dulce, în leac tămăduitor.
Să nu uităm, așadar, că pentru sănătatea noastră trupească și sufletească, răbdarea e un leac mântuitor.

Când ne pierdem răbdarea în supărări și necazuri să ne ațintim ochii la Hristos răstignit pe Cruce
Și, astfel, vom găsi dulce mângâiere, căci comparând Crucile noastre, vom vedea că le putem duce,
Căci Dumnezeu nu împovărează pe nimeni mai presus de putere și nu va îngădui ca patimile noastre
Să ne doboare în praful deznădejdii de moarte, nu va îngădui să fim umiliți sub a diavolilor biciuire.

Să ne ridicăm ochii inimii la Hristos răstignit pe Cruce și să avem nădejde la bucuria sfântă a mântuirii.
Să ne purtăm cu răbdare și demnitate Crucea, pe drumul Golgotei noastre, întăriți de bucuria Învierii. Pentru bune și rele să dăm slavă lui Dumnezeu, ca si noi asemenea lui Iov, să dobândim cununa răbdării,
Cununa de biruință a răbdării – cunună de mare preț – cu care poți să-ți cumperi cununa nestricăciunii.
Să ne rugăm ca Sfântul Efrem Sirul, cu credință, curăție și smerenie: ,,Doamne și Stăpânul vieții mele!
Duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie!’’
Să cerem fierbinte, duhul răbdării, fiindcă doar în acesta stă mântuirea lumii.
Să nu ne ferim să bem paharul amărăciunii, ca să ne înveșmântăm în haina Luminii,
În haina țesută cu firele dragostei, ce toate le rabdă, în haina virtuții și desăvârșirii.

Cristina Toma