Doctorii Patriarhului Iustinian

0
101


Ca o paranteză, ambii ierarhi (atât Patriarhul Iustinian, cât şi Mitropolitul Sebastian) fuseseră însuraţi.

Şi astfel, datorită Mitropolitului Sebastian, doctorii au rămas doctori până la adânci şi foarte adânci bătrâneţi.

Patriarhul Iustinian, ajuns în floarea vârstei în înalta treaptă de întâistătătot al Bisericii Ortodoxe Române, ambiţios şi dornic de a imprima un suflu nou în rândul credincioşilor pe care îi păstoreşte, îşi îndreaptă atenţia şi spre învăţământul teologic, pe care şi-l dorea mult mai riguros şi mai competent.

De aceea, vine şi cu o propunere pe cât de curajoasă, pe atât de năstruşnică: anularea titlurilor de doctor în teologie, obţinute în timpul regimului burghezo-moşieresc. Şi aceasta, după ce în prealabil schimbase statutele de funcţionare ale facultăţilor de teologie, stabilise noi condiţii de obţinere a titlurilor universitare etc.

În Sinod, când discuţiile erau mai aprige pe această temă, intervine Mitropolitul Sebastian al Moldovei:

– Măi, Iustiniane, lasă-i în pace, că ăştia şi-au rupt coatele pe băncile şcolii, când noi stăteam la fundul muierii…

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015