„Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate”

Libertatea și omul credincios

0
993
Libertatea
Libertatea

Libertatea și omul credincios

Libertatea este definită ca stare de nedependență, de autodeterminare. Ca ființă rațională, omul are libertatea ca pe una din puterile sufletești care alcătuiesc „chipul lui Dumnezeu” în om.  Rațiunea, voința liberă și simțirea, în năzuința lui spre Dumnezeu. Omul a fost creat liber de pasiuni vinovate. Prin libertatea lui de alegere însă i s-a dat posibilitatea de îndumnezeire. De asemenea și de a ajunge la nemurire, dar și de a cădea în neascultare și deci în moarte. Termenul de libertate este folosit de zece ori și nu numai în sens spiritual de libertate în Hristos, adică dăruită de Hristos Care ne-a slobozit din robia păcatului, a diavolului și a morții (Evrei 2, 14-15), împăcându-ne cu Dumnezeu prin Jertfa Sa pe Cruce și înfiindu-ne prin Duhul Său.

„Libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu”

În epistola către Romani se vorbește de „libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu” (8, 21), după care suspină și făptura însăși a se face părtașă, când se va izbăvi din robia stricăciunii și a pieirii. În prima epistolă către Corinteni (10, 29), Apostolul atrage atenția celor care se expun, la mânca din jertfele idolești, să fie judecați din cauza acestei libertăți de către comeseni, care se pot „sminti”, considerându-i că au aderat la actul de jertfă. În II Corinteni 3, 17 citim că aceasta este un dar al Domnului. „Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate”. Libertatea este un dar, amintită aici în raport cu robia dinainte, a legii. Pentru cei botezați, harul Domnului fac să strălucească sufletul omului ca soarele și să se „prefacă din slavă în slavă”, până la intrarea definitivă în slavă, când va vedea pe Dumnezeu față către față. Sfântul Pavel mai vorbește de „frații mincinoși” – iudaizanții.

Îndemnul sfântului Apostol Pavel

De aceea, el îndeamnă pe galateni: „Stați deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și să nu vă prindeți iarăși în jugul robiei (Legii)” (Galateni 5, 1). Iar ceva mai departe îi avertizează: „Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai să nu folosiți libertatea voastră ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire” (Galateni 5, 13). În același sens spune și Sfântul Petru să nu se „folosească libertatea drept acoperământ al răutății” (I Petru 2, 16). Sfântul Iacov vorbește de un dar „legea cea desăvârșită a libertății”, făcând fericiți pe cei care o împlinesc. Lege după care vor fi și judecați (Iacov 1, 25). În sfârșit, Sfântul Apostol Petru spune- „Ei (ereticii) le făgăduiesc libertate, fiind ei înșiși robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește” (II Petru 2, 19).

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

Mai multe articole scrise de Mihai Parfeni puteţi citi aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here