Domnul ne stă alături

0
106

alaturi„Iar noi nădăjduiam..”. (Luca 24, 21)

Când simți că toate nădejdile tale se surpă, treci prin dezamăgiri grele și te cuprinde tulburarea lăuntrică: „De ce s-a întâmplat una ca asta?” Viitorul îți aparține întunecat și lipsit cu totul de bucurie … În asemenea clipe ar trebui să ne aducem aminte de cuvintele: De ce sunteți posomorâți?… (Luca 24, 17), pe care le-a spus Domnul Apostolilor în drum spre Emaus, și de tot ce s-a întâmplat după aceea.

Mergeau pe drum niște oameni mâhniți, dezamăgiți până în adâncul sufletului: pierduseră totul, și le era atât de greu! Iisus, apropiindu-Se, „mergea împreună cu ei”, însă nu l-au recunoscut! El vine și la noi, Se apropie și merge împreună cu noi atunci când suntem apăsați de tristețe, însă noi stăm cu ochii ațintiți la durerea noastră, nu-L recunoaștem! Multă vreme nu-L recunoaștem pe Cel ce ne merge alături!

 De ce sunteți posomorâți? Credeți că El nu știe? Și atunci, de ce întreabă? Bineînțeles că.știe, dar vrea să-I spuneți voi, fiindcă de asta aveți nevoie.

Apostolii încep să-și verse amarul care venea din dezamăgire: Iar noi nădăjduiam… Și tot nu-L recunosc! El le vorbește în așa fel încât arde inima în ei, li se face lumină și cald în suflet, și cu toate că durerea lor parcă nu s-a risipit încă, deoarece nu L-au recunoscut, cuvintele Lui sunt atât de mângâietoare, încât nu se pot despărți de El și Îl roagă: Rămâi cu noi!

Și El a rămas. Au urmat bucuria și viața nouă, dovada lucrurilor nevăzute (Evrei 11, 1).

El S-a ascuns de ochii lor, ei au mers înainte neabătut, știind în Cine au crezut (v. II Timotei 1, 2) – întristarea li s-a prefăcut în bucurie (v. Ioan 16, 20).

Așa, chiar așa, ni se întâmplă și nouă: trebuie să-I spunem tot, chiar dacă nu Îl cunoaștem încă, deoarece El merge alături și stă de vorbă cu sufletul nostru: acesta trebuie să-I răspundă. Domnul îi va vorbi din nou și, grăindu-i pe potriva stării lui, îl va cuceri până într-atât cu spusele Sale, încât în el se va aprinde o nouă flacără și Îi va spune: „Rămâi cu mine!” Iar El va rămâne și i Se va descoperi în așa fel, încât sufletul Îl va cunoaște și-L va iubi, se va bucura de El, va căpăta încredere în El și în această încredere va găsi pacea.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here