Dragostea adevărată îi vesteşte lăuntric pe tineri

0
102

Paisie Velicikovski – Părinte, în tot cazul, cei care au vrut să distrugă societatea, au atacat temeliile, rădăcinile, copiii; le-au distrus pe toate.

–    Toate acestea nu vor sta în picioare. Răul se distruge singur pe sine. În Rusia au distrus totul, dar cu toate acestea, după trei generaţii, vezi acum ce se întâmplă? Nu lasă Dumnezeu! Nici păcatele copiilor vremii de astăzi nu le va judeca la fel ca pe păcatele copiilor vremii noastre.

–  Părinte, cum se întâmplă că unii copii care trăiesc o viaţă lumească dau totuşi răspunsuri corecte atunci când se pun întrebări legate de credinţă?

– Copiii aceştia au avut intenţie bună, dar nu s-au putut frâna pe ei înşişi şi au alunecat. De aceea dau răspunsul corect. Vreau să spun că, de pildă, unul vrea să meargă pe un drum; vrea, dar nu-I poate urma. Insă 0 preţuieşte pe cel care-l urmează. Pe unii ca aceştia nu-i va lăsa Dumnezeu, pentru că n-au răutate. Va veni ceasul când vor avea puterea să meargă mai departe.

– Părinte, cum poate cineva să se apropie de tinerii care au apucat-o pe un drum greşit?

– Cu dragoste. Dacă există dragoste adevărată, nobilă, îndată tinerii sunt vestiţi lăuntric şi sunt dezarmaţi. Vin la Colibă tot felul de tineri cu diferite probleme. Ii întâmpin, le dau o trataţie, le vorbesc şi peste puţin timp devenim prieteni. Îşi deschid inimile şi primesc dragostea mea. Unii, sărmanii de ei, sunt atât de lipsiţi! Însetează după dragoste. Se vede îndată că n-au simţit dragoste nici de la mama, nici de la tatăl lor Nu se mai satură… Dacă îi compătimeşti, dacă-i iubeşti, ei îşi uită problemele. Uită chiar şi de droguri. Se depărtează bolile, îşi lasă neorânduielile şi vin după aceea ca închinători evlavioşi în Sfântul Munte. Pentru că într-un anumit fel simt dragostea lui Dumnezeu. Şi văd că au o nobleţe ce îţi mişcă inima. Să nu primească nici un ajutor bănesc, deşi au nevoie, ci să se apuce de lucru ca să se descurce şi să meargă seara la şcoală! Aceşti tineri merită să fie ajutaţi. La Gara Nouă din Tesalonic există nişte case unde locuiesc împreună mulţi copii, băieţi şi fete. Într-un loc pentru trei stăteau cincisprezece. Sunt copii din familii dezmembrate. Unii fură, dar alţii au mărime de suflet şi nu pot fura. Am spus multora să se apropie de ei şi să-i ajute. Am spus să facă şi o biserică, pentru a-i aduna. Acum au făcut o bisericuţă în numele apărătorului lucrătorilor de la căile ferate, Sfântul Apostol şi Diacon Filip.

În orice caz, am înţeles că daca cineva nu-şi pune în valoare de mic prilejurile ce i se oferă, de multe ori diavolul exploatează situaţia aceasta. Pentru că spune o vorbă din bătrâni: „Fierul, când este înroşit, se lipeşte”. Fierarii, atunci când voiau să lipească două bucăţi de fier – nu vă uitaţi că acum au sudură cu oxigen etc. – Băgau fierul în foc, aruncau apă fierbinte şi borax şi de îndată ce îl scoteau înroşit, scoţând scântei, imediat se lipea Iar dacă din întâmplare se răcea, nu se lipea. Dar atunci când are căldura dumnezeiască, dacă ia aminte sporeşte. De aceea părinţii, pe cât pot, să ajute copii atunci când sunt mici. Dacă se umplu cu Hristos vor fi alături pentru totdeauna. Dacă nu, este forte uşor să rătăcescă atunci când vor fi mari. Dacă sunt ajutaţi de mici, chiar dacă mai târziu se vor depărta puţin, pe urmă iarăşi vor reveni. Dacă lemnul îl ungi cu untdelemn, nu putrezeşte. Dacă sunt adăpaţi puţin cu evlavia, cu frica de Dumnezeu, după aceea copii vor fi în siguranţă.

„Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan” – Cuviosul Paisie Aghioritul (Cuvinte duhovniceşti)

Jurnal Spiritual

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here