Duhovnicul ți-e busolă, ţi-e ghid în călătoria mântuirii

0
176

Ce este duhovnicia? Lucrarea duhovniciei este o lucrare de mântuire
Care se săvârşeşte şi prin om, dar numai cu a lui Dumnezeu putere.
Duhovnicul este așadar, „omul duhului”, căruia i s-a încredinţat „putere cerească”.
Duhovnicul este înzestrat de Doamne cu înţelepciune şi iluminare dumnezeiască.
Duhovnicul este propovăduitor al adevăratei credinţe – lucrătoare prin iubire.
Duhovnicul e călăuzitorul credinciosului spre vindecare, spre îndumnezeire.

Duhovnicul ți-e prieten de încredere şi frate,
Ți-e înger păzitor, învățător și bun părinte.
Duhovnicul ți-e busolă, ţi-e ghid în călătoriile duhovnicești,
Ce te ferește de primejdii și te ajută să nu te împotmolești
Pe drumul spre Cer, spre Acasă, spre Doamne.
E olarul ce-ţi modelează sufletul cu iscusinţă,
E ziditorul spiritual ce-ţi construieşte a ta fiinţă
Cu răbdare şi migală, cu iubire necondiţionată,
Ce izvorăşte din Hristos – Iubirea dezinteresată.

Duhovnicul îţi deschide ochii conştiinţei adormite.
E curăţitorul sufletului tău de tina păcatelor infinite.
Duhovnicul e odihnitorul nostru în ostenelile sufleteşti,
E mângâietor în supărări, dureri, necazuri şi adânci tristeţi.

E farul nostru în bezna de nepătruns a deznădejdii şi necredinţei.
E grădinarul ce ne sădeşte în grădina sufletului floarea speranţei
Şi flori minunate cu parfumate petale de virtuţi morale şi creştine.
E grădinarul ce ne curăţă ogorul sufletului de multele neghine,
De încâlciţii spini, de buruienile greşelilor şi patimilor otrăvitoare.
Duhovnicul ne e sfetnic şi confident, e purtătorul sarcinilor noastre
În încercări şi necazuri, e corabia noastră în puternicele furtuni ale vieţii.
E medicul sufletesc ce ne prescrie medicamente în vederea tămăduirii
De rănile răutăţilor noastre, de rănile invidiei, egoismului şi împietririi,
De rănile mândriei şi slavei deşarte, de rănile adânci ale judecăţii şi urii.

Lucrarea duhovnicului este o lucrare de tămăduire lăuntrică.
Este lucrare a Duhului Sfânt de purificare şi întărire sufletească.
Duhovnicul – reper luminos şi sigur – îşi ajută ucenicii să treacă
De la stadiul de „chip” al lui Dumnezeu la cel al „asemănării”cu Dumnezeu.
Duhovnicul e umăr puternic și tare, pe care te sprijini atunci când ți-e greu.

Ascultarea de părintele duhovnic este viaţă veşnică, scară cerească,
E bogăție de binecuvântări, înfrumusețare și ridicare sufletească.
Ascultarea de duhovnic e trăire în Duhul Sfânt, e stare îngerească.
E vindecare de patimi, izvor de harisme, liant în relația duhovnicească.
Ascultarea e o dovadă de cinstire, iubire, prețuire a părintelui sufletesc.
Ascultarea de duhovnic e ascultare de Hristos, e ascultare de Tatăl ceresc.
E ascultare de Măicuța Sfântă, de Sfinți și de toate Puterile cerești.
Ascultarea e călătorie spre Cer, e bogăție de cununi dumnezeiești.

Să mulțumim lui Doamne pentru ai sufletelor noastre, ziditori.
Să mulțumim lui Doamne pentru ai lui Hristos vrednici următori.
Să mulțumim lui Doamne pentru duhovnicii desăvârșiți și îmbunătățiți.
Să mulțumim lui Doamne pentru slujitorii Lui- rugători fierbinți și smeriți.

Și eu Îi mulțumesc lui Doamne în fiecare clipă, cu profundă recunoștință,
Pentru că m-a binecuvântat cu un părinte duhovnic: model de vie credință,
Izvor de smerenie și rugăciune mijlocitoare, izvor de bunătate și blândețe,
Izvor de compasiune și autentică iubire, înzestrat cu lăuntrică frumusețe.

Îi mulțumesc cu recunoștință lui Doamne, pentru îngerul meu păzitor,
Pentru povățuitorul și sfetnicul sufletului meu, pentru al meu călăuzitor
Pe calea îngustă a mântuirii, pe calea ce duce spre Acasă, spre nemurire.
Îi mulțumesc lui Doamne, pentru purtătorul meu pe targă de rugăciune,
De rugăciune mijlocitoare, de rugăciune de iertare, de rugăciune curățitoare.
Îi mulțumesc din toată inima lui Doamne, pentru această divină binecuvântare.

Doamne, Te rog să-l izbăvești pe-al meu părinte, de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți!
Sporește-i, Te rog, înțelepciunea, răbdarea, pacea, iubirea, credința și toate ale sale virtuți!
Înmulțeste-i priceperea sfântă și lumina ce se pogoară de la Tine, Împăratul Luminii!
Dăruieşte-l sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului și iubirii!

Cristina Toma