Duhul de viață. Duhul lui Hristos

0
101

Nu se poate trăi fără duh de viaţă; oricine trăieşte este neapărat însufleţit de ceva. Duhul propriu nouă, creştinilor, e duhul lui Hristos, care şi trebuie să ne însufleţească, supunând stăpânirii sale toate celelalte şi făcându-le unelte slujitoare lui. Duhul lui Hristos stă în a face totul spre slava lui Dumnezeu şi spre propria mântuire.

porumbelPotrivnic acestui duh este duhul lumii, la a cărui poruncă oamenii, uitând de Dumnezeu, lucrează neo-bosiţi, alergând după scopuri deşarte, închipuite, neajungând nicicând la ele şi neîndulcindu-se nicicând de odihna împlinirii. El se mai numeşte şi duh înşelător (1 Tim. 4, 1), care sub felurite înfăţişări frumoase îi atrage pe mulţi, luând chip de înger luminat. De pildă, este cu neputinţă, fiind în lume, să trăieşti fară să agoniseşti; dar cine se dedă lăcomiei de avuţii, ui-tând de Dumnezeu şi de legea Lui sfântă, acela este însufleţit de duh rău; agoniseşte, însă numai în Dumnezeu şi pentru Dumnezeu. Nu poţi să n-ai şi clipe plăcute în viaţă, altfel viaţa nu e viaţă; dar cine îşi pu-ne drept scop să aibă doar plăceri şi mângâieri, acela s-a abătut pe o cale rea. Trebuie să ne străduim a avea nume bun; dar cine se îngrijeşte să audă doar vorbe bune despre sine ori linguşiri, acela aleargă după năluci. Toate acestea sunt duhuri nedrepte, dintre care fiecare se împarte în numeroase mlădiţe şi feluri pe care nici nu este cu putinţă a le număra. Ele au în comun un singur lucru: faptul că îl depărtează pe om de Dumnezeu şi, cufundându-l în uitarea de Dumnezeu, îi sting râvna pentru mântuire.

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. 1, Sf. Teofan Zăvorâtul

Mai multe articole pe aceeaşi temă puteţi citi aici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here