Dumnezeu există – Dovada a noua: Care le încoronează pe toate celelalte, arătând tăria lor.

0
107
download (2)

Credinţa tuturor popoarelor adeverită de istorie, prin cultul lor,
prin monumentele pe care ni le-au lăsat, şi prin obiceiurile lor în care se arată până în cele mai mici amănunte ideea unei Fiinţe Supreme:

LAMARTINE:
Indianul:…
Adoră flacăra veşnică…
Astrul din care izvorăşte lumina;
Egipteanul: …Ridică piramide
Pentru a-i avea pe zeii săi cât mai aproape.
Grecia:
…Creează un Dumnezeu pentru orice dorinţă a sa.
Arabul, murind:
„noi murim, spune el, Dumnezeu singur este Dumnezeu”.
Evreul:
…Poartă după sine o nădejde, Mai puternică decât cele două milenii de frământări!
Sălbatecul:
Înainte de a ridica colibele sale îşi face un zeu cu mâinile sale.
Şi Lamartine adaugă:
Omul şi elementele sale străbătute numai de această taină,
N-au avut decât un singur gând, numai o lucrare pe pământ;
Să mărturisească această Fiinţă şi apoi să moară.
LACORDAIRE, unul din cei mai străluciţi oratori ai veacului al XlX-lea (1802-1861):
„Dumnezeu este aici pe pământ cea mai populară dintre toate fiinţele… Este numele pe care l-au adorat toate popoarele, căruia i-au zidit lăcaşuri de închinare, i-au afierosit preoţi, i-au înălţat rugăciuni.
LAMENNAIS, filosof şi teolog francez (1782-1854):

„E ca şi cum întreg neamul omenesc, pus ca judecător şi ca martor al adevărului, ar exclama: Da, eu am ascultat glasul instinctului, glasul conştiinţei, glasul raţiunii, glasul întregului univers şi este adevărat că toate aceste glasuri proclamă că este un Dumnezeu”.

Şi LAMENNAIS încheie:

„Dumnezeu există, pentru că toate popoarele mărturisesc despre El că există; Dumnezeu există, pentru că nici nu-i este măcar cu putinţă omului să spună că nu există, căci refuzând să creadă în El, cu toate că întregul univers îl mărturiseşte, omul pierde dreptul de a mai spune ceva”.

Ce mărturie zdrobitoare! Ateii înşişi, prin furioasele lor tăgăduiri, sporesc greutatea acestei mărturii.

J. RICHEPIM, poet şi autor dramatic francez (1849-1926):
Dacă Dumnezeu nu e nimic, pentru ce îi arătaţi pumnul?
Deci, în fond, credeţi şi voi în Dumnezeu, iată adevărul.
Voi nu-L mărturisiţi, ruşinea voastră este de plâns.
Voi credeţi în El, dragii mei. În El crede chiar şi diavolul.

[twitter style=”horizontal” float=”left”] [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”] [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here