Dumnezeu există – Dovada a şasea: Apariţia vieţii pe pământ şi îndeosebi apariţia omului.

0
338

60472485De unde vine această viaţă?

– Minunatele experienţe ale lui Pasteur, de la 1858 la 1865, au arătat fără putinţă de tăgadă că nu există generaţie spontanee şi că orice fiinţă vie se naşte din altă fiinţă vie.

Pe de altă parte, este dovedit de ştiinţele geologice şi zoologice că n-au fost fiinţe vii pe pământ vreme de multe veacuri: era absolut cu neputinţă acest lucru: „Toată suprafaţa pământului era în fierbere”, spune William Thomson.

Atunci cine a făcut primele perechi de animale?

EMILE FERRIERE, unul din cei mai hotărâţi partizani ai materialismului pretins ştiinţific o mărturiseşte deschis:

„Fiindcă… este admis că punctul de plecare al oricărei fiinţe vii este un germen, urmează că originea vieţii pe pământ cuprinde în sine existenţa unei Cauze primare”.

GRATRY, teolog, filosof şi moralist francez (1805-1872):

„Iată un fapt, care la drept vorbind nu se poate numi minune, dar care, pentru mine, face vrednice de crezare toate minunile: un fapt mult mai surprinzător decât învierea unui mort şi sigur ca existenţa noastră. V-aţi gândit vreodată la ziua aceea, la ceasul acela, în care omul a fost făcut şi pus de Dumnezeu pe pământ? Mu uitaţi că vechiul sistem de credinţă panteistă asupra continuităţii şi veşniciei acestei lumi a fost răsturnat din punct de vedere ştiinţific. Este absolut sigur, vădit pentru ochi, demonstrat de ştiinţă, nu numai că pământul a fost cu totul sub ape, că a fost în întregime în foc, dar şi că acest glob pământesc, precum şi astrele vecine, şi soarele care ne luminează, au fost un nor. Un punct din acest nor, după minunate transformări, după mişcări repezi şi fulgerătoare chiar, s-a transformat în planeta pe care locuim noi. netăgăduit a fost o vreme când pământul nostru nu era decât metal şi granit, netăgăduit, a existat o altă vreme în care pământul nostru, deşi populat şi însămânţat, era mut şi fără inteligenţă: cuvântul nu era pe pământ, omul lipsea. Ei bine, – şi aceasta nu se poate să nu fi fost – a fost o zi asemănătoare celorlalte zile, o zi a cărei dată este fixată, cunoscută de Dumnezeu, şi nu prea departe de aceea a zilei prezente; a fost o oră, întocmai (cu cele mai obişnuite din ceasurile noastre, în care omul a fost creat şi aşezat pe pământ. Cine l-a creat şi l-a pus aici?”.

OBIECŢIE

Nu s-ar putea explica totul prin darwinism, completat de Haeckel, prin transformism?

– Orânduirea şi viaţa universului erau în substanţă în germenii primitivi, care s-ar putea numi „monere”. O „ruptură de echilibru se produse”, spune E. Renan, – şi de atunci, tot ceea ce noi vedem iese treptat din monere, pe cale de progres nestăvilit. Omul nu este el însuşi „decât o maimuţă perfecţionată”, el este „antropopitecul trecutului şi omul geniu al viitorului”, susţine E. Renan.

TREI RĂSPUNSURI

Primul răspuns. Darwinismul este clădit pe simple ipoteze.

„…La Darwin, o ipoteză atrage după sine o altă ipoteză”. Ceea ce s-ar cere darwinismului înainte de toate ar fi fapte, observaţii, rezultate din experienţe, nimeni nu mai crede acum în înmulţirea prin încrucişări între animale, care ţin de clase sau familii diferite”.

Al doilea răspuns. Chiar dacă organizarea vieţii universului ar fi fost în germen în monere, atunci cine ar fi produs ruptura de echilibru necesară pentru a pune monerele în mişcare? Trebuie să alergăm neapărat la existenţa unui prim motor al lumii.

Al treilea răspuns. Şi chiar aceşti germeni, cum s-au format ei? Ei nu pot fi veşnici, s-a dovedit mai înainte. Şi ei deci cer de asemenea în mod netăgăduit existenţa unui Dumnezeu creator.

Hristos, Domnul, în istorie, martori şi mărturisitori, Mănăstirea “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Loc. Petru Vodă-Neamţ

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here