Dumnezeu există – dovada a X-a – partea I

0
123

Dumnezeuexista10Dovada a zecea: Oamenii mari din toate vremurile și mai ales oamenii de știință din timpurile noastre Îl proslăvesc pe Dumnezeu.

I. Cei mai vestiți filosofi ai lumii vechi

Socrate, ilustru filosof grec (468-400, a Hr.):

”Nu ți se pare deci că Acela care I-a făcut pe oameni le-a dat de la început, spre folosul lor, toate organele, cu ajutorul cărora ei intră în legătură cu lumea din afară: ochii, ca să vadă lucrurile, și urechile, ca să audă tot ce poate fi auzit?…”

Socrate arată în sfârșit rolul providențial al mirosului… al limbii… al dinților… al pleapelor…, al genelor etc.

Platon, celebru filosof grec, elev al lui Socrate, și dascăl al lui Aristotel, (429-347 a. Hr.):

”În partea cea mai nobilă a inteligenței se găsește ideea de bine, cel dintâi izvor a tot ceea ce este frumos și bun în univers, în lumea văzută,  ideea aceasta dă naștere soarelui; în lumea ideală, dă naștere adevărului și inteligenței.

Noi spunem de asemenea că  ceea ce este născut a avut neapărat o cauză… Universul este cea mai frumoasă operă din câte s-au produs și Autorul lui este cea mai perfectă  dintre cauze.

”Fiule, tu ești tânăr; cu vârsta îți vei schimba părerea asupra multor lucruri. Așteaptă vremea aceea, pentru a te pronunța asupra multor lucruri. Așteaptă vremea aceea, pentru a te pronunța  asupra problemei celei mai de seamă din viața ta. Ceea ce privești tu acum ca fără importanță este, la drept vorbind, tot ceea ce poate fi mai interesant, mai valoros pentru om, adică să aibă idei juste asupra Dumnezeirii, căci de aceasta depinde buna sau reaua sa purtare… Pot să te asigur, dându-ți multe cazuri, că niciunul din aceia care au crezut, în tinerețea lor, că nu există zei, n-a stăruit în această părere până la bătrânețe”.

Aristotel, mare filosof grec, (384-322 a. Hr.):

”Mișcarea fiind în mod necesar veșnică… trebuie ca în mod necesar să existe o cauză, care la începutul începuturilor să fi dat naștere mișcării; fie că este una, fie că sunt mai multe, această cauză este primul motor nepus în mișcare de altcineva… Trebuie deci neapărat să existe ceva care să fie la adăpost de orice schimbare, și care să aibă însușirea de a comunica mișcarea tuturor lucrurilor din afară și străine de ea”.

Cicero, cel mai mare orator roman (106-43 a. Hr.):

”Priviți un cadran, un ceasornic de apă. Știți bine că orele  sunt marcate datorită meșteșugului pus de om în el, iar nu din întâmplare. Puteți voi atunci să vă închipuiți că lumea, care cuprinde și meșteșuguri și meșteșugari, care cuprinde totul, nu are un izvor de viață, o inteligență?”

”Dacă conlucrarea atomilor a putut să facă lumea, n-ar putea oare ca să facă acum lucruri mai ușoare: un pridvor, un templu, o casă sau un oraș?

Acest lucru ar fi mai puțin complicat.

Hristos, Domnul, în istorie, martori și mărturisiri, tipărită în zilele părintelui nostru Iustin Pârvu, Starețul mănăstirii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, loc. Petru Vodă- Neamț

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here