Dumnezeu există- mișcarea care însuflețește lumea presupune neapărat un prim motor

0
90

dumnezeu existaDovada a cincea: Mișcarea care însuflețește lumea presupune neapărat un prim  motor, care este în același timp nemișcat și autor al mișcării din univers.

 J.J. Rousseau, filosof și scriitor francez, (1712-1778):

”Materia primește mișcarea și o comunică, dar ea nu o produce… Trebuie să ne gândim mereu la o voință, care este cel dintâi izvor al mișcării din lume… Eu cred deci că o voință pune în mișcare întreg universul și însuflețește natura, iată cea dintâi și nestrămutată credință a mea.

Dacă materia se mișcă după anumite legi, aceasta îmi arată existența unei inteligențe; acesta este al doilea articol de credință al meu”.

NEWTON, vestit matematician, fizician, astronom și filosof englez (1642 – 1727):

”Astronomia găsește la fiecare pas o îngrădire a cauzelor fizice, și, deci, urmele lucrării lui Dumnezeu. Este sigur că mișcările de acum ale planetelor nu pot veni numai de la mișcarea de gravitație; pentru ca ele să aibă o mișcare de revoluție în jurul soarelui, trebuie ca mâna lui Dumnezeu să o pornească pe tangenta orbitelor lor”.

LAPLACE, vestit matematician și astronom francez (1749-1827):

”Unul dintre fenomenele cele mai însemnate ale sistemului lumii este acela al tuturor mișcărilor de rotație și revoluție ale planetelor și ale sateliților în direcția rotației Soarelui și aproape în planul ecuatorului său. Un fenomen așa de însemnat nu este efectul întâmplării; el arată o cauză generală care a fixat toate aceste mișcări”.

MONSABRE, predicator francez (1827-1907):

”Cum se țin în gol aceste mase enorme de materie, dacă ele nu sunt susținute de o putere nevăzută, care umple văzduhul? Cum nu se sfărâmă ele în învârtirea lor nebună, dcă o mână atotputernică nu ține strânse laolaltă elementele lor?… Cum nu se întâmplă niciodată vreo tulburare într-o așa minunată mulțime de iuțeli, de direcții, de înclinări, dacă o știință adâncă nu a rânduit mai dinainte măsura tuturor puterilor, planul tuturor mișcărilor?”.

Hristos, Domnul, în istorie martori și mărturisiri, tipărită în zilele Părintelui nostru Iustin Pârvu, Starețul mănăstirii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Loc. Petru Vodă- Neamț

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here