Dumnezeu Se arată!

0
92

19102boboteaza-1Hristos Se arată! Cu adevărat Se arată! Cu adevărat Dumnezeu Se arată pe pământ! Oameni, veseliţi-vă, astăzi Dumnezeu Se arată, astfel strigă de bucurie Biserica într-o cântare şi rugăciune din această zi. Oameni, veseliţi-vă, astăzi Dumnezeu Se arată! Dumnezeu Se arată! Acesta este cel mai important eveniment în istoria omenirii, cel mai important eveniment pentru neamul omenesc. Dumnezeu Se arată pe pământ, oameni, veseliţi-vă!

Iată, Se arată pe pământ ca Dumnezeu şi Om, ca Dumnezeu-Om, Domnul Hristos, arătând lumii Dreptatea veşnică. Oamenii, dezorientaţi în rătăcirile lor, de învăţăturile lor mincinoase, de greşelile lor, uită de Dreptatea dumnezeiască, strică Dreptatea dumnezeiască, resping Dreptatea dumnezeiască. Se arată El, Care este deplina întruchipare a Dreptăţii dumnezeieşti, toată Dreptatea în Cer, toată Dreptatea pe pământ, toată Dreptatea pentru neamul omenesc, toată Dreptatea pentru mine şi pentru tine. Cine îţi va da ţie şi mie dreptatea, dacă nu El încearcă,  experimentează, dacă oamenii îţi asigură dreptatea pe această lume, apoi vei vedea că te vei lovi puternic, de nenumărate ziduri, de nenumărate nedreptăţi lumeşti. Iar El sădeşte în fiecare suflet Drepte dumnezeiască. Şi împreună cu ea, atunci când s-a arătat şi a rămas pe pământ, S-a arătat şi a rămas pe pământ veşnica Dreptate dumnezeiască. Tot ce este dumnezeiesc este veşnic. Iată, şi Dreptatea dumnezeiască este veşnică.

Şi El, Domnul şi Dumnezeul Bun şi Iubitor de oameni, a devenit om, ca să-ţi dea ţie şi încă şi mie – ce? Veşnica Iubire dumnezeiască – acea bucurie a Cerurilor şi a tuturor îngerilor Cereşti. Căci dacă nu ar fi avut El dragoste faţă de noi, oameni păcătoşi, nu S-ar fi întinat pe Sine, nu S-ar fi pogorât în trup, trup omenesc plin de noroi, nu ar fi coborât în omul care era robul morţii.

Iar Domnul cel Bun, iată, ne-a dăruit nouă totul ca să ne ajute în aceea ca să ne împlinim vocaţia primordială, ne-a dăruit totul, de la Sfânta Aghiasmă până la Sfântul Duh. Iată ce fel de minune a lăsat Domnul ca aducere-aminte, ca un ceas deşteptător, ca un veşnic ceas deşteptător şi pentru mine şi pentru tine: Sfânta Aghiasmă pe care astăzi El o sfinţeşte în chip minunat şi nu se strică. Care dintre oameni poate face aceasta? Niciun chimist, nicio fabrică din America sau din Europa nu poate să găsească modalitatea prin care să păstreze apa ca să nu se strice. La farmacie se găseşte aşa-numita apă distilată, apă purificată, ea se strică, numai Aghiasma de la Bobotează nu se strică, spuneţi, ce este aceasta? Iată, aceasta este o mică minune vizibilă şi palpabilă pentru mine şi pentru tine, pentru ca tu şi cu  mine sa cunoaştem că sunt adevărate cuvintele Domnului şi ale Sfântului Ioan Botezătorul, care a proorocit ca  Domnul Hristos ne va boteza cu foc şi cu Duh Sfânt (Matei 3/ IV). Iată apa care este muritoare devine nemuritoare sub puterea binecuvântării ortodoxe, sub puterea dumnezeiască. Şi apoi, dacă ai aceasta permanent înaintea ochilor tăi, în casa ta, în Biserică, atunci ai mărturia şi dovada că într-adevăr ne-am botezat cu Duh Sfânt şi am primit Sfântul Duh Care nu se vede. Sfântul Ioan L-a văzut când S-a pogorât asupra Domnului la Botez (Ioan 1, 32). Tot aşa Duhul Sfânt se pogoară asupra fiecăruia dintre noi prin Taina Botezului şi rămâne în fiecare dintre noi. Vai de acela care cu păcatele sale îl întristează pe Duhul Sfânt care este întru el, Duhul pe care l-a primit prin Sfântul Botez.

Astăzi este Sfânta Bobotează şi ea a început de la Crăciun. Dumnezeu S-a arătat în trup şi S-a născut ca om. Şi fiecare dintre noi să se gândească cât timp acordă lui Dumnezeu, Care S-a arătat ca om. Fiecare dintre voi să se gândească când şi-a adus aminte de Dumnezeu, Care a devenit om. Omule, pentru tine a devenit om; pentru mine a devenit om şi pentru fiecare om a devenit om ca să ne dea nouă tot ceea ce este veşnic şi dumnezeiesc. Iar noi, cât timp  acordăm pentru aceasta? Fiecare dintre noi să cugete la aceasta şi apoi se va judeca pe sine însuşi înaintea înfricoşătoarei Judecăţi. Căci, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că vreau eu, fie că nu vreau, noi toţi mergem către înfricoşătoarea Judecată prin această lume.

De aceea, fraţii mei, acest Sfânt Praznic măre, care începe de la Crăciun, când S-a născut Dumnezeu ca om, şi apoi toate din cursul întregului an sunt un singur Adevăr dumnezeiesc, o singură Dreptate dumnezeiască, o singură Evanghelie dumnezeiască, ele toate îmi slujesc şi mie şi ţie ca să ne ridice de pământ la Ceruri, ca să ne asigure Viaţa veşnică, luăm aminte cum trăim! Să luăm aminte ce facem în această lume în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare ceas. Dumnezeu Domnul Hristos priveşte la fiecare dintre noi. Ochiul Său cel atotvăzător mă vede şi pe mine şi pe tine, vede toate gândurile noastre tainice şi cu atât mai mult taina noastră sau faptele vădite. Şi astăzi, când ne întrarmăm cu arma nebiruită, cu Sfânta Aghiasmă, să nu uităm pentru ce este ea. Ascultaţi şi veţi auzi astăzi când vom merge la râu cum ne rugăm: „ca apa aceasta să fie spre izbăvirea de păcate, spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre sfinţirea inimii şi a minţii, şi spre tot folosul bun”. Iată rugăciunea!

Sfânta Aghiasmă să fie şi pentru mine şi pentru tine spre izbăvirea de toate păcatele noastre, Sfânta Aghiasmă să fie spre tămăduirea sufletelor şi a trupurilor. După credinţa ta Domnul vindecă Şi trupul tău, iar nu numai medicii acestei lumi. Şi lor Domnul le dăruieşte înţelepciune, dar cine îi dă putere credinţei care vindecă şi tămăduieşte de toate bolile, de toate bolile şi ale inimii şi ale sufletului, şi duhovniceşti şi trupeşti? Încă Sfânta Aghiasmă sfinţeşte şi inima şi mintea. Ea, cu puterea sa dumnezeiască, cu sfinţenia sa sfinţeşte şi mintea şi mima mea Şi a ta. Şi ea este pentru orice folos. Şi tu în cursul anului nu uita să-ti stropeşti mai des casa ta cu Sfânta aghiazmă, copiii tăi, pe tine însuţi. Iată pentru tămăduirea     sufletului şi a trupului de orice păcat, pentru simţirea sufletului şi a trupului.

Fie ca aest Sfânt Praznic de astăzi şi Sfânta Aghiazmă pe care o vom duce în casele noastre şi o vom bea şi cu care ne vom stropi, să ne fie spre mântuirea sufletului de orice păcat şi spre izbăvirea trupului de orice boală, dacă această boală ne împiedică să ne mântuim. De aceea, atunci când vei fi în chinuri şi necazuri, şi atunci când îţi vezi prietenul şi ruda şi fratele în chinuri şi necazuri, nu uita salutul de astăzi şi spune-i: „Hristos S-a arătat! Dumnezeu S-a arătat!” pentru noi, oamenii, ca să ne dăruiască tot ceea ce Dumnezeul Iubirii poate să dăruiască neamului omenesc. Amin.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here