”Dumnezeu vorbeşte doar celor ce ascultă cu dorire”

0
123

vorbeCând Iisus este adus la templu de către Maria şi Iosif, El Îşi întâlneşte norodul ales în persoana lui Simeon şi Annei. În aceste două persoane – Simeon şi Anna – întregul Vechi Legământ strigă cu tărie că prorociile de veacuri despre Mesia s-au împlinit: Cel făgăduit, a Cărui venire fusese vestită, Cel ce este ,,Lumină spre descoperirea neamurilor” şi ,,slava” norodului lui Dumnezeu, Mesia – acum a venit!

Dar cum se face că, dintre toţi oamenii de atunci, numai Simeon şi Anna au fost în stare să-L recunoască pe pruncul Iisus ca fiind ca Mesia cel Făgăduit? Drepţii şi cucernicii Simeon şi Anna, oameni de rugăciune şi slujire, aşteptau amândoi cu înfrigurare ,,mângâierea lui Israel”, adică venirea lui Mesia. Amândoi cercetaseră Scripturile; amândoi se rugaseră şi aşteptaseră venirea lui Mesia ca plinire a prorocilor. Iată de ce amândoi L-au recunoscut pe Mesia în pruncul Iisus, sub călăuzirea Domnului Sfânt. Dumnezeu S-a descoperit întotdeauna pe Sine celor pregătiţi să-l primească, celor ce Îl aşteaptă cu dorire. Dacă cerul este un loc pregătit pentru oameni pregătiţi, descoperirile lui Dumnezeu sunt şi ele descoperiri pregătite pentru cei pregătiţi să le primească. Dumnezeu vorbeşte doar celor ce ascultă cu dorire, celor ce vin la El cu adâncă smerenie şi credinţă. Simeon şi Anna erau doritori, aşteptau, ascultau, râvneau, erau credincioşi şi smeriţi. Deci lor le-a descoperit Dumnezeu pe pruncul Iisus ca fiind Mesia.

”Vitamine duhovnicești”, Anthony M. Coniaris

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here