Dumnezeu adevărat şi Om adevărat

0
291
nasterea-domnului Dumnezeul-OmDumnezeu S-a născut pe pământ şi, mai mult decât atât, S-a născut ca om: Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit – Singurul Dumnezeu-Om. Şi a rămas pururea ca Dumnezeul-Om atât pe pământ, cât şi în cer. Cu adevărat, Dumnezeul-Om este cel dintâi om desăvârşit de pe pământ.

Om desăvârşit? Da, deoarece doar în Dumnezeul-Om este omul fără păcat, fără rău, fără moarte, cu totul umplut de Dumnezeu, şi prin aceasta cu toate desăvârşirile dumnezeieşti. Dumnezeul-Om a demonstrat şi a dovedit aceasta cât se poate de convingător: omul este om adevărat doar atunci când omul este pe deplin unit cu Dumnezeu, şi în toate şi în orice chip vieţuieşte pe deplin în Dumnezeu, este nemuritor în Dumnezeu, este veşnic în Dumnezeu. Numai şi numai în Dumnezeu este omul om, om adevărat, om desăvârşit, om în care vieţuieşte întreaga plinătate a Dumnezeirii.

Putem analiza acest adevăr divino-uman, evanghelic, fundamental despre om.
Sufletul omului?

– Numai şi numai ca Suflet Divin în Dumnezeul-Om  devine el şi rămâne pururea fără de păcat, nemuritor, asemenea cu Dumnezeu, sfânt, veşnic desăvârşit.

Mintea omului?

– Numai şi numai ca Minte Divină în Dumnezeul-Om devine şi rămâne pururea fără de păcat, nemuritoare, asemenea Dumnezeu, sfântă, desăvârşită, veşnică.

Voinţa omului?

– Numai şi numai ca Voinţă Divină în Dumnezeul-Om devine voinţa noastră cu adevărat şi rămâne pururea fără de păcat, nemuritoare, asemenea lui Dumnezeu, sfântă, desăvârşită, veşnică.

Trupul omului?

– Numai şi numai ca Trup Divin în Dumnezeu-Om devine trupul cu adevărat şi rămâne pururea fără de păcat, nemuritor, asemenea lui Dumnezeu, sfânt, desăvârşit, veşnic.

Viaţa omului?

– Numai şi numai ca Viaţa Divină în Dumnezeu-Om devine viaţa noastră cu adevărat şi pururea rămâne fără de păcat, nemuritoare, asemenea lui Dumnezeu, sfântă, desăvârşită, veşnică.

Tot ceea ce este omul şi tot ceea ce aparţine omului vieţuieşte, lucrează, simte desăvârşit şi este omenesc, nemuritor, divin şi veşnic numai şi numai în Dumnezeul-Om şi prin Dumnezeul-Om. Doar prin Dumnezeu, Hristos este omul o măreţie divină şi cea mai înaltă valoare alături de Dumnezeul-Om în toate lumile. Pentru acest motiv Dumnezeu a devenit om şi a rămas asa pentru toţi vecii. Cu Dumnezeul-Om Hristos, tot ceea ce este al lui Dumnezeu a ajuns să fie şi al omului, omenesc, al nostru, astfel încât fiecare dintre noi, în chip individual şi noi toţi adunaţi laolaltă în trupul divino-uman al lui Hristos, Biserica, să putem deveni dumnezei-oameni, după ce vom fi ajuns „la statura bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efes. 4: 12-13).

De aceea Crăciunul, ziua Naşterii Dumnezeului-Om, Domnul Iisus Hristos, este cea mai mare şi mai importantă zi din istoria tuturor lumilor în care omul se mişcă şi trăieşte.

Cu adevărat aceasta este „marea bucurie” – cu adevărat unica bucurie adevărată, unica bucurie veşnică a unei fiinţe umane în toate lumile.

Dumnezeul-Om?

– Acesta este cel mai important Eveniment al tuturor lumilor omului: Evenimentul Fundamental.

– Aceasta este cea mai importantă Dreptate a tuturor lumilor omului: Dreptatea Fundamentală.

– Aceasta este cea mai de seamă Iubire a tuturor lumilor omului: Iubirea Fundamentală.

– Acesta este cel mai important Bine al tuturor lumilor omului: Binele Fundamental.

– Acesta este cel mai de seamă Om al tuturor lumilor omului: Omul Fundamental.

– Acesta este cel mai de seamă Dumnezeu al tuturor dumnezeilor omului: Dumnezeul Fundamental.

Datorită tuturor acestor lucruri, Naşterea Domnului este singura noastră Bucurie veşnică: Bucuria Fundamentală. Bucuria tuturor bucuriilor, Bucuria mai presus de toate bucuriile. Prin urmare, iarăşi şi iarăşi: Hristos S-a născut! Hristos S-a născut! Dumnezeul-Om S-a născut! Dumnezeirea noastră S-a născut! Prefacerea noastră divino-umană S-a născut!

Lupta pentru credinţă, Episcop Nicolae Velimirovici, Arhim. Justin Popovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here