Ecumenismul anthropologic şi pnevmatologic

0
196

70018_staniloaeEcumenismul teologiei Părintelui Stăniloae nu poate fi înţeles fară antropologia sa dogmatică. Trăsătura universalistă a antropologiei sale constă în definirea omului în sine ca chip al lui Dumnezeu. Fără acceptarea semenului ca chip nemuritor al trebuie să fie şi un sacrament al iubirii reciproce între oameni, un sacrament al comuniunii”. Cosmosul întreg are vocaţia de a deveni un mediu al iubirii dumnezeieşti, un sacrament al comuniunii.
Părintele Stăniloae nu separă niciodată hristificarea şi pnevmatizarea umanului de dimensiunea eclesiologică şi cosmică a îndumnezeirii. Biserica lui Hristos nu este însă fortăreaţa sau seiful adevărului ortodox, ci trăirea comunicativă şi responsabilă a adevărului lui Hristos care conduce la adevărata existenţă eclesială.
Ecumenismul teologic al lui Stăniloae este mai departe un ecumenism de încredere pnevmatologică. Creştinismul înseamnă pentru el preocupare pnevmatologică, o căutare a înduhovnicirii în sensul sensibilizării pentru prezenţa tainică a lui Dumnezeu în umanitate. Dinamica vieţii creştine este dinamica din relaţia înnoitoare cu Duhul Adevărului care este în acelaşi timp Duhul comuniunii şi al sfinţeniei. Profunzimea frumuseţii adevărului ortodox o constituie comuniunea vie, interioară, pură şi echilibrată cu Duhul Sfânt.
“Adevărul esenţial nu e lucru, ci persoană”, sau mai bine zis comuniune intersubiectivă izvorâtă din intersubiectivitatea sau “transubiectivitatea transcendentă” a Persoanelelor Sfintei Treimi. De aceea Stăniloae consideră Biserica drept omenitatea mistică a lui Hristos care “primeşte pe Duhul Sfînt în calitatea ei de Trup al lui Hristos”.

În antropologia sa dogmatică Stăniloae defineşte pe om ca “fiinţă dialogică” şi ca “intenţionalitate spre comuniune”. Omul este în esenţa lui “nescufundat în singurătate” ci “imprimat de caracterul comuniunii”. De aceea deschiderea ecumenică are de a face cu caracterul de “chip al lui Dumnezeu” imprimat omului în mod ontologic de către Creatorul său. Umanitatea are o natură sinodică.
Părintele Stăniloae foloseşte termenul de sinodicitate care caracterul pozitiv al diversităţii. Unitatea ecumenică nu suprimarea diversităţii, ci afirmarea ei: ea este echilibrul sănătos între unitate şi diversitate, unirea şi manifestarea diversului în cadrul unităţii, fără slăbirea unitaţii, şi fără ameninţarea diversităţii”. Caracterul pnevmatologic al ecumenismului său se evidentiaza prin faptul că Stăniloae identifică pe Duhul Sfânt cu varietăţii în unitate, al varităţii soborniceşti, al unităţii de comuniune”. Duhului Sfânt îi revine misiunea de a ine întregul fără anularea părţilor, care la rîndul lor condiţia vieţii şi creşterii întregului. Duhul Sfânt asigură ordinea simfonică, ordinea în libertate şi în iubire, sobornicească, ordinea frăţietăţii, ordinea manifestată de originalitate, care au originea chiar în Duhul Sfânt este pentru Stăniloae Persoana Treimică prin care se realizează legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, legătura armonică dintre credincioşi, respectiv “comuniunea duhovnicească. El este “locul spiritual”, fluidul vivificator “în care şi din care trăiesc şi se mişcă spiritual toţi cei ce fac parte din Biserică”.

În Duhul Sfânt se împlineşte dorul intim al omului după comuniune, în el se realizeză depăşirea reală de sine a fiecăruia. Duhul Sfânt însă lucrează nu numai în cadrul frontierelor Bisericii. Stăniloae depăşeşte concepţia unei Biserici-citadelă, în favoarea unei Biserici deschise, “fără frontiere rigide” prin accentuarea lucrării Duhului Sfânt în creaţie. Eclesiologia sa pnevmatologică este compatibilă cu ecumenismul său sobornicesc şi cosmic, pentru că ea valorifică prezenţa Duhului Sfânt în umanitatea de orice culoare religioasă. Părintele Stăniloae vorbeşte chiar despre o “Biserică latentă” în toţi oamenii, despre prezenţa lui Hristos în orice căutător al adevărului, graţie unirii sale ontologice cu întreaga umanitate.

Pe urmele iubirii, Contribuţii trinitare la o cultură a comunicării sfinţitoare, Daniel Munteanu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here