Sensul educației creștine

0
107
educația creștinăPentru noi, creștinii, obișnuiți să privim fiecare aspect al vieții noastre în lumina poruncilor lui Dumnezeu, educația creștină – dorința noastră pentru copiii noștri – înseamnă a-i ajuta pe copii să câștige ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește „chipul/forma lui Dumnezeu”.

Sfântul Pavel vorbește despre Hristos. El, „Care fiind chipul lui Dumnezeu a socotit că faptul de a fi El întocmai cu Dumnezeu nu e o prădare. S-a golit pe Sine luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-Se ca un om; și S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte – și încă moarte pe cruce! Pentru aceea Dumnezeu L-a preaînălțat” (Filipeni 2, 6-9). În grecește, cuvântul pentru educație este „morphis” – „formare” și tot Sfântul Apostol Pavel spune: „O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi!”(Galateni 4, 19). Sau, așa cum spun Sfinții Părinți: „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină dumnezeu”. Aici putem vedea legătura dintre educația creștină și planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Educația creștină ne arata sensul vietii.

Dacă scopul vieții noastre este dobândirea vieții dumnezeiești, înseamnă că fiecare moment al ei capată o importanță deosebită. Atunci, fiecare aspect al ei trebuie tratat cu înțelepciune. Înțelepciunea omenească nu este însă suficientă pentru viețuirea în poruncile lui Hristos, căci fără Hristos nu putem împlini nimic dumnezeiesc. Dumnezeu ne oferă însăși viața Sa, dar suntem pentru vecie făpturile Sale. Aceasta înseamnă, concret, că problema care se pune – tuturor, și nu numai părinților noștri duhovnicești – este să-I cerem lui Dumnezeu să ne arate ce să facem; ce să facem și cum să exprimăm mai bine ceea ce vrem să spunem.

În creșterea copiilor, pentru a-i putea forma în viața cea adevărată în Hristos, cunoașterea psihologiei copilului sau chiar și o intuiția fină privitoare la proprii copii nu e de ajuns, dacă nu „chemăm” neîncetat harul lui Dumnezeu prin rugăciune. Trebuie să ne rugăm atât dimineața, cât și seara; în orice moment atunci când avem nevoie să cunoaștem voia Domnului. Să învățăm astfel să deosebim gândul lui Dumnezeu. Prin practica rugăciunii realizăm țelul cel mai înalt: acela de a fi în comuniune cu Dumnezeu pentru a ne mântui și a-i ajuta pe copiii noștri să dobândească viața veșnică.

Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Maica Magdalena

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here