Este ceva mai presus de suferinţă

0
143

Este ceva mai presus de cancer. Este ceva mai presus de suferinţă. Este ceva mai presus de întristare. Este ceva mai presus de moarte. Este harul lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Este viaţa veşnică a lui Dum­nezeu. Este biruinţa lui Dumnezeu în Hristos lisus.

„Cine pe noi ne va despărţi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau goliciunea, sau primejdia, sau sabia? (…)

Ci întru acestea toate prea biruim, pentru Acela Care ne-a iubit pe noi. Pentru că încredinţat sunt că nici moartea (…), nici altă oarecare zidire nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos lisus, Domnul nostru.” (Rom. 8, 35-39)

Dacă un doctor ne va spune vreodată că suntem în stadiul terminal, putem să-l corectăm spunându-i: „Nu în stadiul terminal. Nu atunci când suntem credincioşi botezaţi, vieţuind în trupul lui Hristos – Biserica! Tranziţional, da; terminal, nu!” Este ceva mai presus de aceasta.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris