Este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi

0
189
Este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi
Este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi

Este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi

Este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi. ,,Om, omule bun, pune în cugetul şi fapta ta întâi dragostea. Întâi dragostea…

Nu dragostea nesăţioasă, dragostea de bogăţie, de putere, de stăpânire, ci dragostea de frumuseţe, de lumină, de adevăr, dragostea mângâiere, îndemn şi creaţie.

Nu dragostea care cere, vrea pentru sine, ci dragostea care dăruie, care hrăneşte pe altul.

Dragostea este cheia şi a veşniciei

Nu dragostea sufletului pustiit, ci aceea a sufletului care se revarsă fluvial.

Dragostea este cheia şi a veşniciei. Dragostea împrăştie urâtul, urâtul singurătăţii, topeşte răul, răul întunericului, alungă tiparele şi hotarele, alungă potrivniciile; aduce pretutindeni fiinţă nouă şi roditoare.

Dragostea naşte şi pârguieşte rodul, transfigurează şi înalţă sufletul; prin ea dumnezeiasca faţă joacă focul luminilor de ape în lumea durerilor noastre.

Acolo unde nu e dragoste, stăpânesc întunericul şi urâtul, acolo unde nu e dragoste înfloresc trufia, pizma, nedreptatea şi toate chipurile prostiei omeneşti.’’ – Ernest Bernea

Fericit este omul care, deşi e înconjurat de multă răutate și necredinţă, de spinii invidiei, egoismului, mândriei, orgoliului aproapelui, dă la o parte aceşti spini, luptă cu ei, cu ajutorul şi mila Bunului Dumnezeu şi înfloreşte ca o delicată și minunată floare, cu petale pictate în culorile iubirii, răbdării, smereniei, nădejdii, milostivirii, bucuriei, iertării…

Să învăţăm de la florile câmpului

Să învăţăm de la florile câmpului, lecţia lăsării în voia şi grija Domnului! Să învăţăm lecţia curajului şi a credinţei, să învăţăm că putem îndepărta toţi spinii suferinţei, toţi spinii vitregiilor vieţii!

Și astfel, sufletul nostru va înflori, precum un minunat trandafir înmiresmat, care se va înălţa spre Soarele Hristos, care se va înălţa spre Lumina cea adevărată, care va fi udat cu apa dătătoare de viaţă din Izvorul iubirii lui Hristos.

Fericit este omul care conştientizează, că oricât de multe păcate ar avea, că oricât de adânc ar fi spinii păcatelor înfipţi în sufletul său, dacă vrea să se mântuiască, dacă îi pare rău de toate greşelile sale şi-şi spală cu baia Spovedaniei şi a lacrimilor de pocăinţă ţarina sufletului, înlocuieşte toţi spinii ce au crescut acolo, cu o floare minunat de frumoasă şi de gingașă.

Această floare cu petale de credinţă

Şi această floare cu petale de credinţă şi iubire îi vindecă rănile adânci şi dureroase, provocate de spinii tuturor greşelilor, păcatelor şi patimilor, făcându-l sănătos trupeşte şi sufleteşte.

Fericit este omul cu viaţa ca o floare care aduce alinare semenilor ei, cu frumuseţea coloritului şi cu mirosul încântător de iubire necondiţionată, după durerea pricinuită de rana unor ţepi intraţi adânc în sufletele acestora, ca urmare a răutăţii lumii în care trăiesc.

Fericit este omul cu sufletul bun, blând şi sensibil, care trăieşte, nu pentru sine, ci pentru alinarea durerilor semenilor lui.

Fericit e omul care înţelege

Fericit e omul care înţelege, că este loc pentru o floare prin orice mulţime de ţepi şi alege să fie un model de cinste, corectitudine, de credinţă autentică, un model de jertfă şi slujire, deşi în jurul său se înalţă un mărăciniş de necinste, nedreptate, necredinţă, ură, răutate, mândrie, indiferenţă, zgârcenie, minciună, falsitate, snobism ş.a.

Fericit e omul care vrea să fie următorul Mântuitorului Hristos, Semănătorul roadelor Duhului Sfânt. Fericit e omul care luptă să se învrednicească de virtuţile creştine şi morale, care reuşeşte să iubească cu iubirea lui Hristos şi să aibă sufletul ca o floare cu parfum de credinţă şi bucurie sfântă.

,,Al lui Dumnezeu pământ de arat suntem noi“

,,Al lui Dumnezeu pământ de arat suntem noi“ – zice Apostolul Pavel (I Cor. 3, 9). „Araţi pământul cel înţelenit al inimii voastre şi nu semănaţi în spini. Desţeleniţi-vă un ogor nou“ (Ier. 4, 3; Osea 10, 12) Fericit este, aşadar, omul care îşi apără ogorul inimii sale de toată neghina şi spinii diavolului.

Fericiţi sunt oamenii care îşi desţelenesc pământul inimii lor de spinii şi pietrişul păcatelor, fericiţi sunt oamenii care poartă mereu un război duhovnicesc cu vrăşmaşul diavol şi îl alungă departe de sufletul lor, cu tot cu spinii răutăţilor lui şi Îl au oaspete drag doar pe Hristos – Floarea Florilor, Semănătorul şi Plugarul Adevărului, Iubirii, Milostivirii.

Să fim creştini iubitori de Hristos

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim creştini iubitori de Hristos, să ne ajute să slujim Semănătorului Hristos, să ne ajute să ne fie inima, ogor plin de flori şi grâu bogat, să ne ajute să fim semănători de iubire, fiindcă roadele acestei semințe sunt multe și bogate.

Roadele dulci și parfumate ale iubirii adevărate, necondiționate, sunt: credința statornică, nădejdea neîndoielnică, smerenia puternică, solidaritatea, dăruirea, compasiunea, slujirea aproapelui, prietenia sinceră și curată, adevărul, dreptatea, frumosul, simplitatea, curajul, răbdarea, pacea, iertarea, lumina, bucuria. Vedeți ce rodnică este iubirea? Este un izvor nesecat de roade frumoase și bineplăcute Bunului Dumnezeu.

Semănători ai iubirii

Să ne rugăm, așadar, să devenim cu toții, semănători ai iubirii și vom culege roadele ei bogate, atât în viața aceasta pământească, cât și în cea cerească!

Vom fi flori printre spini, vom fi flori cu miros de tămâie, vom fi flori cu mireasma Duhului Sfânt, flori ale căror rădăcini adânc înfipte în pământul credinţei, vor stârpi în jurul lor, toţi spinii şi toate buruienile ce s-au hrănit cu necredinţa şi patimile noastre.

Purtători de Dumnezeu în câmpul inimii

conştientizăm, că secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini! Să-L rugăm pe Domnul Hristos, să ne ajute să fim lucrători la secerişul Său, păzind şi împlinind poruncile Sale, fiind adevăraţi slujitori şi următori ai Lui!

Să fim purtători de Dumnezeu în câmpul inimii noastre, în câmpul sufletului bogat în spice şi flori, în mintea curăţată de ciulinii gândurilor păcătoase!

Ajută-mă, Doamne, să fiu și eu o floare în grădina Ta

Ajută-mă, Doamne, să fiu și eu o floare în grădina Ta, să fiu o floare care se înalță spre Soarele Hristos, chiar dacă uneori e înăbușită de spinii răutății și necredinței ei sau de spinii invidiei, răutății nedreptății, egoismului și falsității suratelor ei!

Lacrima de căință poate arde toți spinii

Doamne, ajută-mă să conștientizez, că lacrima de căință poate arde toți spinii sufletului meu, spininii păcatelor mele de fiece clipă, că lacrima de căință îmi poate curăța și desțeleni grădina sufletului meu ca să crească în pământul lui, o floare cu petale de iubire, nădejde și credință, cu petale luminoase ale virtuților!

Ajută-mă să fiu ca o floare bineînmiresmată

Ajută-mă să fiu ca o floare bineînmiresmată, curată și neveştejită a lui Hristos și Maicii Sale, care li se închină cu smerenie, scuturând la picioarele lor, cu evlavie și recunoștință, petale de mărgăritare înflorite din căință sinceră și iubire infinită!

Doamne, ajută-mă să scot la lumină diamantul dumnezeirii dinlăuntrul meu, ajută-mă să îl curăț de mâlul patimilor mele și acesta să strălucească ca un soare cald și blând! Ajută-mă, Doamne, să fiu ca o floare care rezistă tuturor vitregiilor vremurilor!

Ajută-mă, Doamne, să fiu o floare care are forța să se lupte

Ajută-mă, Doamne, să fiu o floare gingașă, dar care are forța să se lupte cu vântul nepăsării și indiferenței, ce vrea cu orice chip, să-i scuture nemilos, petalele pictate în culorile calde și armonioase ale iubirii!  Amin.

Citește și alte articole semnate de Cristina Toma

„Iubirea – lumină și bogăție sufletească”, Cristina Toma. Editura Jurnal Spiritual, 2018