Este nevoie de pregătire sufletească înaintea primirii Tainei Euharistiei

0
81

Dar de vreme ce prin Dumnezeiasca Împărtăşanie noi primim înlăuntrul nostru pe Hristos Însuşi, înţelegi, frate, cu câtă pregătire sufletească trebuie să ne apropiem de Potirul Vieţii? A ne apropia nepregătiţi este un mare păcat. Este dispreţ faţă de Hristos. Mai bine în acest caz să nu ne împărtăşim deloc.

Sfântul Apostol Pavel ne spune clar: Să se cerceteze însă omul pe sine, şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pa­har (I Corinteni 11, 28), adică să se cerceteze fiecare om cu grijă pe sine însuşi, şi după ce se va pregăti prin această cercetare, atunci să mănânce din pâinea sfinţită, adică Trupul lui Hristos, şi să bea din Potirul sfinţit, adică din Sângele lui Hristos.

Şi, continuând, Sfântul Pavel spune: Căci oricine va mânca pâinea sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi fată de Trupul şi de Sângele Domnului. (I Co­rinteni 11, 27) Adică cel care mănâncă şi bea, fără să fie vrednic, din pâinea şi din vinul cel transformat, mănân­că şi bea spre propria sa osândă, pentru că desconsideră Trupul şi Sângele Domnului.

Ce facem atunci când urmează să primim în casa noastră un oaspete de seamă? Avem grijă ca totul să fie curat. Măturăm podeaua, ştergem praful de pe mobilă, punem fiecare lucru la locul lui, aşternem covoare pe jos, punem flori proaspete în vaze, într-un cuvânt ne pregă­tim casa. Considerăm că această pregătire este necesară pentru a primi pe cineva străin. Însă prin Dumnezeiasca Împărtăşanie primim în sufletul nostru nu numai pe un oaspete de seamă, ci pe Însuşi Creatorul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aşadar, putem noi oare fără o pregătire sufletească să Îl primim înlăuntrul nostru pe Domnul? Este necesară cu­răţirea sufletului şi ştergerea lui de murdărie şi înfru­museţarea lui, altminteri Îl jignim pe Domnul şi atunci semănăm cu Iuda, care s-a împărtăşit cu sufletul necu­rat, şi din ceasul acela a intrat satana mai mult în su­fletul lui.

Aşadar, pregătirea sufletească este absolut nece­sară înaintea primirii Sfintei Împărtăşanii.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017