Plantele și Sfânta Scriptură

0
170

extrase biblice planteExtrase biblice – Plante prezente în Biblie – Plantele sunt răspunsul pentru longevitate – Generozitatea naturii – Dumnezeu a pus în natură tot ce este necesar pentru hrana și protecția omului

Extrase biblice în care apar plantele

„Și mi-a arătat apoi râul și apa vieții, limpede cum e cristalul, și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Și în mijlocul pieței din cetate, de o parte și de alta a râului, crește pomul vieții. El dace rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-și rodul. Și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor.” (extrase din Apocalipsa Sf. Ioan Teologul 22: 1, 2)

„Apoi a zis Dumnezeu: ‘Să dea pământul din sine verdeață: iarbă, cu sămânță într-însa, după felul și asemănarea ei, și pomi roditori, care să dea rod cu sămânța în sine, după fel, pe pământ!’ Și așa a fost. Pământul a dat din sine verdeață. Iarbă, care face sămânță, după felul și asemănarea ei, și pomi roditori, cu sămânță, după fel, pe pământ. Și a văzut Dumnezeu că este bine.” (extrase din Facerea 1: 11, 12)

„Apoi a zis Dumnezeu: ‘Iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânța în el. Acestea vor fi hrana voastră.’ (extras din Facerea 1: 29)

„La râu, pe amândouă laturile lui, vor crește tot felul de arbori care dau hrană. Frunzele lor nu se vor veșteji și fructele din ei nu se vor mai isprăvi. În fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din locul cel sfânt. Fructele lor se vor întrebuința ca hrană, iar frunzele ca leacuri.” (extras din Iezechiel 47: 12)

„Mai mult face o mâncare de verdețuri și cu dragoste, decât un bou îngrășat și ură.” (extras din Pildele lui Solomon 15: 17)

Generozitatea nemărginită a naturii

După cum se poate vedea din aceste extrase biblice, natura a fost creată să ofere omului hrană, în cea mai bună formă a sa. O mână de urzici sau de spanac, fierte, pot alcătui un prânz sănătos. Un meniu mult mai bun decât oricare dintre alimentele procesate pe care le cumpărăm cu bani grei, uneori. Ne punem întrebări despre vârsta înaintată la care ajungeau primii oameni menționați în Biblie, înainte de a părăsi lumea. Ne mirăm cum de trăiau atât. Modul lor sănătos de a gândi (simplu, dar benefic) și felul în care se hrăneau, acesta este răspunsul. Câtă energie îți poate da o infuzie de ierburi, câtă vitalitate ai după o cură cu verdețuri! Privește o grădină, un peisaj montan, o cultură cu plante și răspunsul longevității nu este departe, ci chiar în fața ta!

Te invit să citești și Plante menționate în Biblie.

Mihaela Mușetescu