Tu cu ce te ocupi?

0
173
să reînnoim făgăduințaViața celui credincios trebuie să fie împodobită cu toate virtuțile, ca să fie și înlăuntrul său așa cum se arată  în afară.

Ba încă înlăuntru trebuie să fie mult mai bun decât pare în afară, căci Dumnezeu se uită la inimă; și suntem datori ca, oriunde ne-am afla să-L cinstim mai presus de toate și să umblăm înaintea feței Lui curați ca îngerii. În fiecare zi se cade să reînnoim făgăduința pe care am făcut-o de a-L asculta și să ne înflăcărăm râvna, ca și când acum ne-am fi întors la Dumnezeu și să zicem: Ajută-mă Doamne, să împilnesc făgăduința pe care Ți-am făcut-o și să-Ți slujesc numai Ție! Întărește-mă să fac un început bun; căci tot ce am făcut până acum, nimic nu este.

Tăria în hotărârea de a urma Domnului Iisus este măsura înaintării noaste; și de multă sârguință are nevoie cine voiește să înainteze în viața cu Dumnezeu. Căci dacă cel tare în hotărârea sa, slăbește adeseori, ce va fi cu cel slab și neserios? Depărtarea de hotărârea luată se întâmplă în multe feluri; și cea mai mică abatere nu trece fără pagubă. Hotărârea celor credincioși se sprijinește pe harul lui Dumnezeu, nu pe înțelepciunea lor; numai în Dumnezeu își pun ei încrederea în orice privință. Căci omul hotărăște, dar Dumnezeu rânduiește; și calea omului nu este în puterea lui.

Se cade să fim întotdeauna hotărâți sa implinim făgăduința.

Trebuie să trecem peste piedicile ce ne stau în cale. Să cercetăm cu de-amănuntul cele dinlăuntru și cele dinafară ale noastre și să le rânduim bine, căci aceasta ajută la desăvârșire.

Nu lăsa ca gândurile să-ți fugă la multe lucruri. Dimineața, pune-ți în minte ceva bun de făcut, seara cercetează-ți purtarea din timpul zilei: ce ai gândit, ce ai vorbit, ce ai făcut; căci poate vei fi supărat cu ceva pe Dumnezeu sau pe aproapele tău. Înarmează-te ca un bun ostaș împotriva loviturilor viclene ale diavolului. Înfrânează-ți lăcomia la mâncare și băutură, căci prin acestea înlesnești foarte mult biruința asupra poftelor cărnii. Nu fi niciodată neocupat, ci sau citește sau scrie, sau roagă-te, sau cugetă la lucruri duhovnicești, sau lucrează cu mâinile la ceva bun.

”Urmând pe Hristos”, Thomas A. Kempis, tipografia Miron Neagu-Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here