Fericirea veșnică

0
124

fericire„Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11, 25).

Oare poate fi numită moarte eliberarea din legăturile trupului – izvorul păcatului și al suferinței, al răului și supărării? Nu, ceea ce viază în noi prin puterea credinței și prin harul lui Dumnezeu nu va muri niciodată. Cum am putea muri, când credința ni se confirmă, când nădejdea ni se preschimbă în realitate, când strădaniile noastre ating țelul dorit? Nu vom muri, când acea lumină – ale cărei reflexe le pierdem atât de greu aici, pe pământ – își revarsă din belșug asupra noastră razele dătătoare de viață.

Nu vom muri, atunci când îndoielile noastre își vor afla răspuns, când vom cunoaște îndeajuns adevărul pe care l-am căutat stăruitor aici pe pământ, când, în sfârșit, vom afla acea pace care covârșește orice minte, pe care atât de mult și-a dorit-o sufletul nostru, printre spaimele și suferințele de pe pământ.

Nu vom muri, când ne vom afla față către față cu Mântuitorul, pe Care Îl iubim aici cu o iubire desăvârșită. Nu vom muri, când vom trece în viața cea veșnică, unde „Tot cel ce trăiește și crede întru Mine, în veac nu va muri” (Ioan 11, 26).

„Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here