Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul

0
245

blanzi

Fericiţi cei blânzi precum Mielul Lui Dumnezeu- Iisus Hristos.
Fericiţi cei blânzi cu suflet smerit, tandru, bun, frumos şi luminos.
Fericiţi cei precum dreptul Iov, îndelung-răbdătorul şi blândul.
Fericiţi cei blânzi, precum sfinţii, că aceia vor moşteni pământul.

Fericiţi cei blânzi ce nu răspund niciodată răului cu rău.
Fericit omul blând ce doreşte întotdeauna binele – duşmanului său.
Fericiţi cei ce nu se ceartă, nu se mânie şi nu ridică glasul lor.
Fericit omul îngăduitor, cu pace în suflet, răbdător şi iertător.

Fericiţi cei a căror blândeţe iradiază lumină îngerească.
Fericiţi cei fără răutate, cu bunătate şi iubire dumnezeiască.
Fericiţi cei blânzi cu vorbă dulce şi plăcută, ,,cu sare dreasă’’
Fericiţi cei din turma oilor, a Păstorului Hristos, turmă aleasă.

Fericiţi cei ce binecuvintează pe cei care i-au urât, umilit şi nedreptăţit.
Fericiţi cei ce nu ţin minte ocara, supărarea, răul de alţii pricinuit.
Fericiţi cei blânzi în care se oglindeşte Chipul Lui Dumnezeu.
Fericiţi cei mulţumiţi şi în ispite, cu linişte şi pace în suflet-mereu.

Fericiţi cei ce nu vatămă pe nimeni, nici cu cuvântul, nici cu porunca, nici cu fapta.
Fericiţi cei cei ce alugă departe de ei: ura, mânia, violenţa, clevetirea, judecata.
Fericiţi cei în care sălăşluieşte duhul bun și mântuitor al blândeții – izvor de bucurie.
Fericiţi cei ce cu blândeţea lor seamănă în ogorul inimilor: tandreţe, pace şi armonie.

Fericiţi cei cu sufletul blând ca o floare gingaşă şi delicată,
De apa vie a iubirii, bunătăţii, smereniei şi iertării – udată.
Fericiţi cei ce rămân în iubire şi Dumnezeu rămâne în ei.
Fericiţi cei cu Har ceresc, sinceri, buni şi blânzi, ca nişte miei!

Fericiţi cei blânzi, cu tot lucrul cel frumos şi bun împodobiţi.
Fericiţi cei blânzi, ce de niciun vicleşug nu sunt robiţi.
Fericiţi cei cu inima plină de îndurări şi blânzi pecum Mântuitorul.
Fericiţi cei blânzi şi delicaţi sufleteşte, că aceia vor moşteni pământul!

Cristina Toma