Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura

0
139

dr
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate dumnezeiască.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de înnoire duhovnicească.
Fericiţi cei ce se trezesc din somnul greu, somnul păcatului.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează pentru curăţia sufletului.

Fericiţi cei ce se satură cu iubire, bunătate, smerenie, sfinţenie.
Fericiţi cei ce se satură cu adevăr, credinţă, nădejde, cucernicie.
Fericiţi cei ce însetează de băutură răcoritoare de har, ce stinge orice văpaie lăuntrică.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de doctoria izbăvitoare, ce tot păcatul vindecă.

Fericiţi cei ce mereu priveghează şi îşi trezesc adormita conştiinţă,
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după autentică şi sinceră pocăinţă.
Fericiţi cei ce îşi deschid fereastra sufletului să intre lumina Adevărului.
Fericiţi cei ce se călăuzesc în viaţă după căile, judecata şi voia Domnului.

Fericiţi cei ce conştientizează, că Dumnezeu e un Judecător bun şi drept.
Fericiţi cei ce Cuvântul şi poruncile Domnului nu le socotesc în deşert.
Fericiţi cei ce se silesc pentru înfăptuirea dreptăţii ca virtute socială,
Fericiţi cei cu simţul dreptăţii, înrădăcinat adânc în întreaga lor fiinţă.

Fericiţi cei ce cu curaj şi credinţă se ridică împotriva asupritorilor.
Fericiţi cei ce ca nişte oşteni viteji se luptă cu pleiadele sectarilor.
Fericiţi cei ce cu curaj şi credinţă tare, înfruntă pe judecătorii cei nedrepţi.
Fericiţi cei ce luptă pentru dreptatea văduvelor, orfanilor şi celor asupriţi.

Fericiţi cei cu gânduri, dorinţe, planuri, cuvinte, fapte frumoase, curate,
Ce izvorăsc dintr-un suflet luminos, ce flămânzeşte şi însetează după dreptate.
Fericiţi următorii Lui Hristos, cu dreaptă şi cinstită purtare, purtare îngerească,
Fericiţi cei ce îşi vor potoli foamea şi setea inimii în Împărăţia cerească!

Cristina Toma