Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia

0
151

Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi de har, lacrimi curăţitoare, eliberatoare.
Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi dintr-un suflet sincer, curat-izvorâtoare.
Fericiţi cei ce plâng cu întristarea fiului pierdut sau a vameşului Zaheu,
Fericiţi cei ce plâng cu întristarea mântuitoare, cea după Dumnezeu.

Fericiţi cei ce plâng pentru păcate, ca să nu plângă la înfricoşătoarea Judecată
Fericiţi cei ce au cartea vieţii, de cuvintele faptelor rele şi păcătoase-curăţată.
Fericiţi cei cu inima mistuită de focul iubirii şi dorului de Dumnezeu, de Cer.
Fericiţi cei cu inima frântă şi smerită, mistuită de focul în care toate cele rele pier.

Fericiţi cei în care sălăşluieşte Duhul Sfânt şi plâng din pricini binecuvântate.
Fericiţi cei ce plâng pentru păcatele întregii lumi, nu doar pentru ale lor păcate.
Fericiţi cei ce plâng cu iubire, pentru neputinţele şi suferinţele aproapelui ispitit.
Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi ce izvorăsc din amărăciunea şi durerea păcatului săvârşit.

Fericiţi cei ce plâng fierbinte şi câştigă îndurarea Stăpânului, pentru greşelile lor.
Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi mântuitoare, trepte de intrare în Împărăţia Cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi de rouă ce înfrumuseţează grădina sufletului.
Fericiţi cei ce plâng cu lacrimi înnoitoare ce albesc sfânta Haină a Botezului.

Fericiţi cei cu ochii inimii – râuri de apă vie ce curăţeşte, întăreşte, sfinţeşte, luminează,
Fericiţi cei ce au dobândit darul plânsului lăuntric, dar ceresc ce sufletul înmiresmează.
Fericiţi cei cu inima înflăcărată de dragoste divină, din care picură lacrimi dulci de Har.
Fericiţi cei ce pentru pocăinţa lor de bună-voie, primesc mângâiere divină în dar.

Cristina Toma