Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu

0
296

puritate

Fericiţi cei cu inima curată, neacoperită de ceaţa groasă a păcatului.
Fericiţi cei ce s-au învrednicit de puritate sufletească – cheia Raiului.
Fericiţi cei lipsiţi de vicleşug, cu inima sinceră – văzători de Dumnezeu.
Fericiţi cei ce ţin la distanţă orice rău şi vieţuiesc curaţi sufleteşte – mereu.

Fericiţi cei cu inima iubitoare, cu inima lăcaş sfânt – tron al Lui Hristos.
Fericiţi cei cu inima nevinovată ca a unui prunc, fericiţi cei cu suflet frumos.
Fericiţi oamenii-îngeri cu aripi de iubire şi lumină, cu inima caldă, senină şi pură.
Fericiţi cei cu inima smerită – aur curat, fericiţi cei cu inima inestimabilă comoară.

Fericiţi cei cu inima curată în care nu s-a sălăşluit duh necurat, întinat.
Fericiţi cei cu inima curată care au îmblânzit valuri de gând viclean, spurcat.
Fericiţi cei cu inima curată ce orice furtună demonică au reuşit să-mblânzească.
Fericiţi cei cu inima curată ce toate talazurile patimilor au reuşit să potolească.

Fericiţi cei cu inima-izvor de lacrimi de căinţă, izvor de rugăciune curată, fierbinte.
Fericiţi cei ce se cercetează până în adânc şi cugetează la Judecată, la iad şi la moarte.
Fericiţi cei ce-şi plâng necontenit cu lacrimi curăţitoare, ale lor greşeli, patimi şi păcate.
Fericit cel curat cu inima ce-n toate cu recunoştinţă, grija şi iubirea Lui Dumnezeu-simte.

Fericiţi cei ce adună mintea în inimă cu dragostea de Dumnezeu, puternică, fierbinte.
Fericiţi cei ce Îl iubesc pe Domnul, cu toată inima, cu tot sufletul şi cu cugetele toate.
Fericiţi cei ce-şi curăţesc cu iubire casa inimii, ca să-L primească oaspete pe Hristos.
Fericiţi cei care nu se curăţesc doar pe sine, ci ajută să se curăţească şi alt păcătos.

Fericiţi cei curaţi cu inima ce au urcat pe-o treaptă înaltă, pe scara desăvârşirii creştine.
Fericiţi cei ce au împrăştiat din inima lor orice nor de fărădelege, orice nor de întinăciune,
Şi văd cu ochii limpezi ai inimii, pe Cel nevăzut, după care flămânzesc şi însetează.
Fericiţi cei curaţi cu inima, care spre cel mai înalt vârf al fericirii, cu curaj înaintează.

Fericiţi cei cu inima curată ce-L vor vedea pe Dumnezeu-Izvorul luminii şi fericirii.
Fericiţi cei cu inima curată ce-L vor vedea pe Dumnezeu-Izvorul păcii, iertării şi iubirii.
Fericiţi cei cu inima curată ce-L vor vedea pe Dumnezeu-Izvorul milostivirii şi dăruirii.
Fericiţi cei cu inima curată ce-L vor vedea pe Dumnezeu-Izvorul vieţii şi comuniunii.

Cristina Toma