Fericiţi cei milostivi…

0
87

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei V, 7)

Un copil sărac, dar cu sufletul plin de mila lui Dumnezeu, împărţea mâncarea pe care mama lui i-o dădea la şcoală cu un orb sărman. Mama, aflând, îi zise că trebuie să mănânce toată mâncarea pentru a creşte, dar copilul i-a răspuns astfel:

— Mamă dragă, dacă nu aş da jumătate din mâncare acelui sărman orb, n-aş mânca cu plăcere, dar aşa îmi foloseşte mai mult decât dacă aş mânca tot!

Mama îi zise fericită:

— Bine, aşa să faci şi de aici înainte!

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016