Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui

0
158

copac-copii

Fericiţi cei ce au învăţat lecţia iubirii, lecţia dăruirii, lecţia compasiunii şi milostivirii.
Fericiţi cei ce cu faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti vor deschide porţile Raiului fericirii.
Fericiţi cei ce hrănesc cu iubire pe cei flămânzi, fericiţi cei ce alină setea celor lipsiţi de apă.
Fericiţi cei ce pe cei goi cu haina milostivirii îmbracă, fericiţi cei ce pe cei în nevoi cerceteză.
Fericiţi cei ce au grijă şi ajută pe cei bolnavi în grele suferinţe trupeşti, ori sufleteşti.
Fericiţi cei ce pe aceştia îi cercetează, îi mângâie, îi întăresc, îi îmbărbătează.
Fericiţi cei ce pe călători, cu dragoste îi găzduiesc şi din belşug îi ospătează.
Fericiţi cei ce îngroapă pe săraci, dăruind cele trebuitoare unei înmormântări creştineşti.
Fericiţi cei ce mângâie pe cei rămaşi în viaţă şi se roagă pentru sufletele celor răposaţi
Fericiţi cei ce cercetează în închisori, pe cei ce de darul cel mai de preţ-libertatea, sunt privaţi.

Fericiţi cei bogaţi nu numai în faptele milei trupeşti, ci şi în faptele milei duhovniceşti.
Fericiţi cei ce prin îndemnuri înţelepte îi întorc la credinţă pe cei ce s-au aflat în rătăcire.
Fericiţi cei ce îi învaţă pe cei neştiutori- adevărul şi binele şi despre poruncile dumnezeieşti.
Fericiţi cei ce în încurcături şi primejdii, pe aproapele lor îl sfătuiesc cu înţelepciune şi iubire.

Fericiţi cei ce îi poartă pe targa rugăciunii, pe toţi cei ce au nevoie de vindecare şi îmbărbătare.
Fericiţi cei ce iartă din inimă orice răutate şi supărare, dăruind tuturor greşiţilor- divina iertare.
Fericiţi cei ce mângâie pe cei întristaţi şi îi întăresc pe cei deznădăjduiţi şi slabi sufleteşte.
Fericit cel ce niciodată nu doreşte să se răzbune, ocara n-o întoarce şi răului cu rău nu răsplăteşte.

Fericiţi cei ce ascultă şi împlinesc cuvintele Domnului: ,,Milă voiesc, iar nu jertfă’’
Fericiţi cei ce cunosc şi împlinesc porunca iubirii aproapelui, porunca milostivirii.
Fericiţi cei ce ard mereu ca o lumânare, cu flacăra nestinsă a prieteniei şi dăruirii.
Fericiţi cei ce floarea milostivirii din grădina sufletului lor, de Dumnezeu o au sădită.

Fericiţi cei milostivi-moştenitori ai cereştii vieţi, fericiţi ce-i ce-şi dovedesc iubirea de oameni.
Fericiţi cei milostivi-icoane vii ale Lui Hristos-Izvorul milostivirii, ferice de autenticii creştini.
Fericiţi cei milostivi, mădulare ale Bisericii Lui Hristos, fericiţi cei ce nu trăiesc doar pentru sine.
Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi, fericiţi cei ce sunt izvoare de lacrimi de compasiune.

Fericiţi cei milostivi ce dăruiesc inimii lor, bucurii din cele mai înalte şi mai curate.
Fericiţi cei milostivi, ce dăruiesc cu dărnicie în jurul lor, zâmbete şi îmbrăţişări.
Fericiţi cei milostivi ce dăruiesc aproapelui cuvinte calde şi blânde, în Har înmuiate.
Fericiţi cei milostivi, care la înfricoşătoarea Judecată au nădejdea veşnicei fericiri.

Fericiţi cei milostivi ce dăruiesc iubire din Iubirea sfântă, de la Doamne în dar primită.
Fericiţi cei milostivi cărora toate darurile li se returnează de la Cer, cu dobândă înmiită.
Fericiţi cei milostivi cu inima ocean nemărginit de iubire infinită, necondiţionată.
Fericiţi cei milostivi, cu inima în comuniune, solidaritate şi bunătate-înveşmântată.

Cristina Toma