Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția Cerurilor

0
322

cruceFericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ce se aseamănă Lui Hristos şi apostolilor Săi.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate ce sunt următori ai sfinţior şi mucenicilor.
Fericiţi cei ce Îl urmează pe Hristos cu iubire, curaj şi credinţă pe Drumul Gogotei.
Fericiţi cei batjocoriţi, defăimaţi şi chinuiţi pentru credinţa tare, neclintită a lor.

Fericiţi cei ce se veselesc şi se bucură în suferinţă, în pătimire, în moarte mucenicească.
Fericiţi cei ce au călcat pe calea spinoasă ce duce spre Cer, unde domneşte Hristos,
Şi nu este nici durere, nici întristare, nici suferinţă, ci doar viaţă şi bucurie veşnică.
Fericit cel urât de lume pentru Hristos, fericit ce-L ce Îl mărturiseşte pe Acesta-curajos.

Fericiţi cei ocărâţi, umiliţi şi prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia Cerurilor.
Fericiţi cei prigoniţi şi defăimaţi pentru dreptate, ce fac parte din ceata mărturisitorilor.
Fericiţi cei ce din dragoste fierbinte pentru Hristos nu se tem nici de năpraznică moarte.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, fericiţi apărătorii credinţei strămoşeşti şi drepte.

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate ce-şi păstrează sufletul curat ca o floare de crin.
Fericiţi cei ce pentru Hristos, cu bucurie şi credinţă îndură orice batjocoră, orice chin.
Fericiţi cei drepţi care au fost prigoniţi pentru lupta împotriva păcatelor lumii.
Fericiţi cei cu suflet neprihănit, cu dreaptă purtare, cu simţ puternic al dreptăţii.

Fericiţi cei ce nu se feresc să lupte cu curaj pentru adevăr şi autentica libertate.
Fericiţi cei prigoniţi, ce merg spre viaţă, spre lumină, chiar de-ar fi să treacă prin moarte.
Fericiţi toti credincioşii care dau mărturie despre Dumnezeu, în orice împrejurare a vieţii.
Fericiţi cei ce se bucură întru neputinţe, în ocări, în închisori, în ispite, sub greutatea Crucii.

Fericiţi cei însetaţi şi flămânzi de dreptate, fericiţi cei statornici şi neclintiţi în credinţă.
Fericiţi cei însetaţi şi flămânzi de dreptate, ce au primit în dar cunună din flori de biruinţă.
Fericiţi cei pe care Hristos- Judecătorul nevoinţei noastre i-a răsplătit pentru a lor mărturisire.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, care vor fi răsplătiţi în ceruri pentru a lor sinceră iubire.

Fericiţi cei ce L-au urmat şi mărturisit pe Hristos şi au moştenit pecetea darului Duhului Sfânt.
Fericiţi cei ce au mers la moarte ca la nuntă, ce cu răbdarea lor nebiruită pe călăi i-a ruşinat.
Fericiţi toţi cei ce cheamă numele Domnului ca să dezrădăcineze nedreptatea de pe pământ.
Fericiţi toţi cei ce se bucură şi se veselesc în ceruri, căci plată multă, pentru jertfa lor au căpătat.

Cristina Toma