”Fiecare om are înlăuntrul său o însuşire dumnezeiască”

0
103

virtutiVedeţi, fiecare om are înlăuntrul său o însuşire dumnezeiască – în timpul odihnei, în timpul somnului, duhul lui despovărează, în mare măsură, trupul; altminteri, trupul nu ar putea să se odihnească  niciodată.

Atunci, noi vorbim aici, iar altcineva doarme şi nu este deloc prezent aici. Sunt unii cărora Domnul le dă în somn ca duhul lor să meargă în locuri felurite, iar apoi, după 10-20-30 de ani, vin în locul pe care l-au visat şi văd că totul le este cunoscut, ca şi cum ar fi trăit acolo.

Aceasta i s-a întâmplat şi Sfântului Ioan din Kronștadt. Când era copil, a visat Kronştadtul, dar nu a ştiut că este Kronştadt. Când, mai târziu, a studiat la Academia din Petrograd, a cunoscut o fată a cărei părinţi erau din Kronştad. S-au înţeles să se căsătorească, dar să trăiască ca frate şi soră, apoi el a fost hirotonit. Şi când a venit în Kronştadt, a văzut că totul îi era cunoscut: cunoscută îi era biserica, uliţele, totul, şi nu mai fusese niciodată în Kronştadt. Abia mai târziu şi-a amintit că, pe când era copil, a fost în vis în Kronştadt.

Mai este încă o însuşire dumnezeiască, foarte înaltă, care arareori se vădeşte. Deoarece în noi este o energie dumnezeiască, o viaţă dumnezeiască, dacă ne unim cu Domnul, putem „trăi” viaţa unei persoane din pântecele mamei sale până la sfârşitul vieţii lui – totul se arată cumva în noi, întreaga viaţă a acelei persoane, ca într-un film. Vedeţi, aceasta este o însuşire dumnezeiască din lăuntrul nostru, dar pentru astfel de însuşiri duhurile rele au izbutit să le bage în cap unora ideea că omul, pesemne, se naşte din nou – ca să creadă în reîncarnare.

Fiecare om are rostul său şi numai el poate să împlinească acest rost.

– De ce ne naștem, părinte?

Dacă Domnul, după căderea noastră, nu ar fi îngăduit să ne naştem, neamul omenesc s-ar fi stins. Dar trebuia să se înmulţească neamul omenesc, ca să plinească numărul acelor îngeri care au căzut – şi numărul acesta este uriaş.

Încă din veacul al şaselea a dorit Domnul să nimicească această lume, însă pentru rugăciunile Maicii Sale şi a trei suflete preacurate a prelungit timpul lumii acesteia; dar pe noi nu ne-a lăsat fără vargă! A îngăduit să se ivească Mahomed şi să ne prigonească, pe noi, Noul Israil. Musulmanii sânt un bici pentru Creştini! Domnul a îngăduit ca fiul nelegiuit, Arabii, să-l prigonească pe cel legiuit, Noul Israil. Domnul putea să oprească aceasta. Domnul s-a născut în Palestina; la fel, Preasfânta Maică şi Apostolii. Asia Mică este plină de sfinţi, oameni buni! Acolo este şi Sfântul Grigorie Cuvântătorul – de – Dumnezeu. Dar ei nu au putut să-l înduplece pe Domnul să fie iarăşi Creştini aici (în Asia Mică), aşa cum a fost odinioară – asta-I îngăduinţa lui Dumnezeu.

Noi suntem Creştini pe hârtie; după faptă, ce suntem? Adeseori suntem mai răi decât necredincioşii şi decât politheiştii, de aceea primim încă toiege pe spinare.

”Pace și bucurie”, Starețul Tadei

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here